Henkilöstöhallinto, Johtaminen ja kehittäminen

Henkilöstöasiantuntijavalmennus

Taloushallintoliitto ja Verutum ovat yhdessä kehittäneet tilitoimistoalalle suunnatun valmennusohjelman, joka antaa konkreettisia työkaluja HR-ammattilaisen arkipäivän työkäytäntöihin.

Valmennus järjestetään oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille maksutonta.

Osallistumalla valmennukseen kartutat omia asiantuntijavalmiuksiasi sekä ammattitaitoasi vaativiin henkilöstöalan tehtäviin. Valmennuksen tavoitteena on kehittää henkilöstötyötä organisaation menestystekijänä.

Valmennusohjelman aikana osallistujat tuotteistavat ja vievät käytäntöön uusia henkilöstöasiantuntijapalveluihin liittyviä ratkaisuja asiakkaille.

Koulutus sopii esimerkiksi esimiehille, henkilöstö- ja HR-asiantuntijoille.

Ilmoittaudu valmennukseen alla olevan linkin kautta.

Valmennus alkaa avausinfolla to 2.2.2023 klo 8.30-11.00 etäyhteydellä.

KLT-ylläpito

8 pv, muu osaamisalue

PHT-ylläpito

8 pv, ydinosaamisalue

TNT-ylläpito

8 pv, ydinosaamisalue

Liiketoimintaosaaminen

Ammattilainen

Henkilöstöhallinto-osaaminen

Erityisosaamisen syventäjä

Kirjaudu sisään, niin saat sinulle kuuluvat alennukset.

Hinta sisältää:

Koulutus järjestetään oppisopimusrahoituksella Rahoitusjärjestelyt hoitaa Verutum Oy. Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille maksutonta. Ilmoittaudu valmennukseen alla olevan linkin kautta.

Yleiset peruutusehdot

Kuvaus

Ilmoittaudu Henkilöstöasiantuntijavalmennukseen tästä

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille maksutonta.

Valmennusohjelman kesto on noin 1,5 vuotta ja lähiopintopäiviä on noin 10 kpl. Lisäksi näyttötutkinnon ohjausta järjestetään erikseen sovittavasti.

Valmennuksen myötä suoritetaan ammatillisena tutkintona liiketoiminnan erikoisammattitutkinto. Ohjelman kouluttajat ovat eri osa-alueiden huippuasiantuntijoita!

Henkilöstöasiantuntijan avausinfo on to 2.2.2023 klo 8.30-11.00 etäyhteyksillä. Valmennuksen ensimmäinen koko päivän jakso (ja varsinainen sisältöjakso) on maaliskuussa (joko lähi- tai etätoteutus).

Ilmoittaudu pian varmistaaksesi opiskelupaikkasi oppisopimusrahoituksella. Rahoitusjärjestelyt hoitaa Verutum Oy.

lmoittautuminen:

Ilmoittaudu Henkilöstöasiantuntijavalmennukseen tästä

Lisätiedot:

Jouni Vilkko, Verutum Oy,  041 4529 268, jouni.vilkko@verutum.fi(link sends e-mail)

Sisältö

Orientaatio / henkilöstötyö organisaation menestystekijänä, osa 1

 • Orientaatio koulutukseen ja näyttötutkintoon
 • Toimintaympäristön muutokset ja toiminnan suuntaviiva
 • HR:n rooli strategian uudistajana ja toteuttajana
 •  Toimialastandardi TAL-STA ja HR-palvelut
 • Henkilöstö menestystekijänä: keinoja ja käytäntöjä, innovatiivisuus, sitoutunut yhteisö ja osallistaminen
 • Henkilöstötyön mittaaminen ja arvioiminen
 • Esimiehen tukeminen henkilöstötyöllä
 • Työhyvinvointia lisäävien toimintamallien kehittäminen, varhaisen välittämisen malli, terveys ja työkyky

Toimivat HR-prosessit 

 • Henkilöstöprosessin eri vaiheissa onnistuminen
 • HR-vuosikello osana työkäytäntöjen kehittämistä
 • Henkilöstömenettelyt ja työkalut, henkilöstön sitouttaminen ja palkitseminen, suorituksen ja osaamisen hallinta: koulutussuunnittelu ja -koordinointi
 • Oman organisaation nykytilanne henkilöstösuunnittelun ja osaamisen näkökulmasta, tulevaisuuden osaamistarpeet
 • Rekrytointi ja perehdytys
 • Suorituksen ja osaamisen hallinta: koulutussuunnittelu ja –koordinointi 

Henkilöstöhallinnon palvelut, osa 1

 • Asiakkaan konsultoivaksi kumppaniksi – henkilöstöasiantuntijapalveluiden tuotteistaminen
 • HR-palveluiden palvelumuotoilu; asiakaslähtöisten HR-palvelukokonaisuuksien kehittäminen

Henkilöstöasiantuntijan talousosaaminen

 • Henkilöstö investointina
 • Henkilöstön tuottavuuden mittarit, analyysit, raportit
 • Työajan hallinta, matkustuksen hallinta, henkilökuntaedut ja -verotus
 • Henkilöstötilinpäätös

Työlainsäädännön tehopaketti ja YT-laki voimavarana   

 • Työlainsäädäntö ja viranomaiset
 • Työehtosopimuksen merkitys
 • Työsuhteen elinkaari – juridinen tarkastuskulma
 • YT-laki voimavarana

Henkilöstöhallinnon palvelut, osa 2

 • HR-asiantuntijapalvelu myyntikuntoon
 • Kehitetyn HR-palvelun ”jalkauttaminen”; asiakaspilotointi

Kehittämisprojektit käytäntöön

Ilmoittaudu valmennukseen tästä Kysy lisää