Tili- ja veropäivät

Taloushallinnon ammattilaisten vuoden ehdoton päätapahtuma.
Tarjolla on paras kokonaisuus: mitä juuri nyt taloushallinnon ammattilaisen on tiedettävä!

Kouluttajat

Kari Alhola
CEO, yrittäjä, veroasiantuntija, Alhola Consulting Oy

Alholalla on laaja ja monipuolinen kokemus yritysten ja yrittäjien veroneuvonta-​ ja muista talouden hallinnan asiantuntijatehtävistä. Hän on kirjoittanut lukuisia taloushallinnon, johtamisen ja verotuksen tietokirjoja. Lisäksi hän on toiminut erilaisten yhteisöjen johtotehtävissä useita vuosia.

Pirkko Hautamäki
KTM, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Ennen nykyistä Oulun ammattikorkeakoulun virkaa Hautamäki toimi Accountorilla johtavana asiantuntijana, jossa hänen vastuualueenaan oli osaamisen kehittäminen ja substanssituki niin verotuksen kuin kirjanpidonkin kysymyksissä. Hän on aikaisemmin työskennellyt myös tuloveroasiantuntijana tilintarkastusyhteisössä sekä useita vuosia verotarkastajana.

Anne Kulla
KTM, OTM, Partner Greenstep

Kulla toimii Greenstepillä aluevetäjänä ja taloushallinnon asiantuntijaorganisaation Compliance-vastaavana. Hän katsoo yritysten toimintaa niin numeroiden kuin säädösten näkökulmasta ja lähestyy vastuullisuusteemaa erityisesti ESG-kirjainyhdistelmän Governance-osa-alueen kautta. Tilaisuudessa hän keskustelee vastuullisuusasiantuntijan kanssa kestävyysraportoinnista ja sen vaikutuksesta taloushallinnon ammattilaisen työhön

Riitta Laine
KHT, Tilintarkastusasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Laine toimii tilintarkastusasiantuntijana Suomen Tilintarkastajat ry:ssä. Laineen tehtäväkenttään kuuluvat mm. tilintarkastajien ohjeistus ja osaamisen kehittäminen sekä edunvalvonta. Hän on erikoistunut hyvään tilintarkastustapaan pk-sektorin tilintarkastuksessa ja tilintarkastusalan standardeihin, ja ylläpitää ja kehittää pk-tilintarkastukseen tarkoitettua dokumentointityökirjaa, STanssia.

Markku Ojala
Verotuksen johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Ojala toimii Taloushallintoliitossa verotuksen asiantuntijana. Hänellä on pitkäaikainen kokemus eri tehtävissä erityisistä yritysten verokysymyksistä.

Jaakko Ossa
Oikeustiet.tohtori, varatuomari, finanssioikeuden professori

Ossa on liiton suositun Taloushallinnon verotutkinnon vastuuluennoija. Hän on toiminut Turun yliopiston finanssioikeuden professorina vuodesta 2004 lähtien. Lisäksi hän on hoitanut asianajotehtäviä jo yli 30 vuoden ajan. Ossa on antanut vero-oikeudellisista kysymyksistä useita asiantuntijalausuntoja. Hän on toiminut myös useiden yritysten neuvonantajana ja kouluttajana. Lisäksi hänellä on kokemusta yritysten ja yhteisöjen hallitustyöskentelystä.

Leena Rekola-Nieminen
KLT, ekonomi, Tmi Leena Rekola-Nieminen

Rekola-Nieminen on pitkänlinjan tilitoimistoammattilainen ja kokenut kouluttaja taloushallinnon alalta. Hän on Kirjanpitolautakunnan jäsen ja Taloushallintoliiton kirjanpitoasiantuntija. Rekola-Nieminen on julkaissut alan kirjoja ja artikkeleita.

Tiina Ruohola
Veroasiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto

Ruohola on EK:n välillisen verotuksen asiantuntija. Hän on työskennellyt alv:n parissa lähes 18 vuoden ajan niin Verohallinnon kuin yksityisen sektorin palveluksessa. Tiina Ruohola on kokenut luennoitsija. Hän avustaa komissiota tulevan lainsäädännön valmistelussa VAT Expert Groupin asiantuntijajäsenenä ja toimii keskusverolautakunnan ja oikaisulautakunnan jäsenenä.

Veikko Vahtera
OTT, yritysjuridiikan professori

Vahtera on toiminut Tampereen yliopiston yritysjuridiikan professorina vuodesta 2013 lähtien. Hänellä on laaja kokemus asiantuntijana toimimisesta sekä yhtiöoikeuden että riidanratkaisun alueella. Hän on toiminut myös yritysten, julkishallinnon toimijoiden sekä asianajajien kouluttajana. Lisäksi hänellä on kokemusta yritysten hallitustyöskentelystä.

Pirjo Virtanen
Senior Manager, Sustainability Services, Greenstep Oy

Risto Walden
KLT, KTL, Bilanssi Oy

Walden toimii yksityisenä vero- ja tilinpäätöskonsulttina. Hän on aiemmin työskennellyt pitkään tutkija-​opettajana Aalto-​yliopiston kauppakorkeakoulussa. Walden on erikoistunut yritysten ja konsernien tilinpäätös-​ ja verosuunnitteluun.