Tili- ja veropäivät 2023

Taloushallinnon ammattilaisten vuoden ehdoton päätapahtuma.
Tarjolla on paras kokonaisuus: mitä juuri nyt taloushallinnon ammattilaisen on tiedettävä!
Juontajana Ylen uutisankkuri
Jussi-​Pekka Rantanen.

Luennot tiistaina 24.1.2023

8.30 – 9.00 Aamukahvi ja Tietotoriin tutustuminen

9.00 Tilinpäätös 2022–2023 – verotuksessa ajankohtaista

 • Yrityksen ja yrittäjän veromuutokset vuodelle 2023
 • Tuoreinta oikeuskäytäntöä ja ohjeistusta
 • Liiton jäsenneuvontaan lähetettyjä kysymyksiä

Markku Ojala, johtava veroasiantuntija, Taloushallintoliitto

9.50 Veronkiertosäännöksen soveltamiskynnys ja soveltamisen rajat

Risto Walden, KLT, KTL, Bilanssi Oy

10.40 Tauko

11.00 Arvonlisäverotuksessa ajankohtaista

 • Muutokset arvonlisäverotuksessa 2023
 • Uusimmat oikeusasteiden linjaukset
 • Poimintoja Verohallinnon tuoreimmista alv-ohjeista
 • Tulevia arvonlisäverotuksen muutoshankkeita

Marko Ojala, KTM, veroasiantuntija, KPMG Oy Ab

11.45 Lounas ja tutustuminen Tietotoriin

13.15 Vakuutus- ja vahingonkorvaukset arvonlisäverotuksessa

 • Lunastustilanteet
 • Lunastustilanteet ja mitä huomioida arvonlisäverotuksessa
 • Korvauksen verollisuus tai verottomuus
 • Sopimusperusteiset vahingonkorvaukset ja vakiomääräiset sopimussakot
 • Rajanvetoa vahingonkorvauksen ja hinnanalennuksen välillä

Tiina Ruohola, veroasiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto

14.00 Kahvi ja tutustuminen Tietotoriin

14.30 Yritys velkojana ­– miten toimin perintätilanteessa

 • Perintäprosessit ja ulosottoperuste
 • Yritys velkojana maksukyvyttömyysmenettelyissä
 • Saatavan kuittausoikeus ja vanhentuminen
 • Miten tilitoimisto voi olla avuksi prosesseissa?

Katja Halonen, asianajaja, osakas, AURORALAW Asianajotoimisto Oy

15.15 – 16.00 Varojen käyttö ja jako yhtiöoikeudellisena erityiskysymyksenä

 • Intressiyhteystilanteen ongelmat
 • Liiketaloudellisen perusteen vaatimus ja siitä poikkeaminen
 • Rahalainat ja muut toimet intressiyhteystilanteissa
 • Velkojien ja vähemmistön suoja 
 • Konserniavustuksen hyväksyttävyys ja vähemmistön suoja
 • Maksukyky ja sen arviointi varojenjaon täytäntöönpanohetkellä

Seppo Villa, OTT, professori, Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta