Yrityksen muistilista vuodelle 2023

Arvonlisäverot ja korot

Arvonlisävero

Yleinen verokanta24 %
Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut14 %
Kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, sähköiset julkaisut, lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, tekijän taide-esineiden myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti ja tekijänoikeuskorvaukset

Sähkön myynnin arvonlisävero 1.12.–30.4.2023
10 %
Henkilökuljetukset 1.1.–30.4.20230 %

Korko

Peruskorko (1.1.–30.6.2023)2,5 %
Yleinen viivästyskorko (1.1.–30.6.2023)9,5 %
Verotuksen korkoja 
Viivästyskorko
Lasketaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden ennakoiden ja jäännösveron
maksuviivästyksiin sekä oma-aloitteisten verojen viivästyksiin
7 %
Viivekorko
Lasketaan eräiden maksuunpantujen verojen maksuviivästyksissä
9,5 %
Huojennettu viivästyskorko
Lasketaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden jäännösveroon verovuoden
päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien
2 %
Palautuskorko0,5 %
Hyvityskorko oma-aloitteisille veroille0,5 %