TNT-tutkinto 2023

Lopputyö

TNT-tutkinnon lopputyö kirjoitetaan jostakin alla olevista aihevaihtoehdoista. Tutkinnon suorittaja valitsee aiheen annetuista vaihtoehdoista itse. Lopputyön ohjeellinen sivumäärä on 10–20 sivua.

Lopputyön aihevaihtoehdot

Valitse yksi alla olevista aiheista lopputyösi aiheeksi:

  • Taloushallinto tuotannollisen liiketoiminnan tukena – käytännön havaintoja, toimintamalleja ja kehittämiskohteita esimerkkiyrityksessä
  • Valmistautuminen, tavoitteet ja toimenpiteet omistuspohjan muutostilanteeseen esimerkkiyrityksessä
  • Oikea rahoitusmuoto oikeaan tarpeeseen: analyysi asiakasyritysten rahoitustarpeista & mahdollisia ratkaisuehdotuksia
  • Laina- ja korkoriskit ja niiden hallinta esimerkkiyrityksessä
  • Isojen yritysten vastuullisuuden vaatimusten heijastuminen suomalaisille pk-yrityksille

Ilmoita lopputyösi aihe sähköpostitse osoitteeseen taija.makkonen@taloushallintoliitto.fi viimeistään 16.6.2023.

Otsikoi viestisi ”TNT-tutkinto lopputyö 2023”.

Mallipohja lopputyön kirjoittamiseen

Lataa tästä lopputyön dokumenttipohja ja käytä sitä lopputyön kirjoittamiseen:
Pohja TNT-tutkinnon lopputyö 2023

Hyväksytyn työn arvioinnissa korostuvat näkökulmat

  • Lopputyössä on selkeä organisaation kehittämisnäkökulma
  • Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset ovat monipuolisia, käytännönläheisiä ja innovatiivisia
  • Oma ajattelu ja pohdinta tulee selkeästi esille
  • Kirjoittaja tuo yleiseen keskusteluun aiheesta uutta tietoa ja uusia näkökulmia

Lopputyö pitää palauttaa viimeistään 18.8.2023 klo 24 mennessä osoitteeseen taija.makkonen@taloushallintoliitto.fi.

Vaadittu tiedostomuoto on PDF.

Otsikoi viestisi “TNT-tutkinto lopputyö 2023”.