TNT-opas

Tästä oppaasta saat tärkeimmät tiedot TNT-tutkinnosta, sen suorittamisesta ja ylläpitämisestä.

Lopputyö

Vuoden 2023 TNT-tutkinnon lopputyö pitää palauttaa 18.8.2023 klo 24 mennessä.

Lopputyö kirjoitetaan annetusta aiheesta. Aihevaihtoehdot ilmoitetaan tutkintoon hyväksymisen jälkeen.

Lopputyön ohjeellinen sivumäärä on 10–20 sivua.

Hyväksytyn työn arvioinnissa korostuvat seuraavat näkökulmat:

  • Lopputyössä on selkeä organisaation kehittämisnäkökulma
  • Oma ajattelu ja pohdinta tulee selkeästi esille
  • Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset ovat monipuolisia, käytännönläheisiä ja innovatiivisia
  • Kirjoittaja tuo yleiseen keskusteluun aiheesta uutta tietoa ja uusia näkökulmia