PHT-opas

Tästä oppaasta saat tärkeimmät tiedot PHT-tentistä ja PHT-pätevyyden ylläpidosta.

Minustako PHT-asiantuntija?

Voit päästä suorittamaan PHT-tutkintoa, jos täytät tutkinnon koulutus- ja kokemusvaatimukset.

Koulutusvaatimukset

Sinulla pitää olla jokin seuraavista tutkinnoista suoritettuna:

Suoritettu tutkintoPääaine tai suuntautumisvaihtoehto
YliopistotutkintoMikä tahansa
AmmattikorkeakoulututkintoMikä tahansa
Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai
erikoisammattitutkinto
Taloushallinto
Ulkomailla suoritettu tutkintoKaupallinen ala

Työkokemusvaatimukset

Sinulla pitää olla monipuolista ja laajaa työkokemusta palkka-ja/tai henkilöstöhallinnon työtehtävistä vähintään 3 vuotta. Työkokemukseen lasketaan mukaan vain viimeiseen hakupäivään mennessä kertynyt työkokemus.

Entä jos en täytä koulutus- ja työkokemusvaatimuksia? 

Tili-instituuttisäätiö voi erityisestä syystä hyväksyä PHT-tutkintoa suorittamaan myös henkilön, joka ei täytä yllä mainittuja hyväksymisvaatimuksia. Tämä on määritelty PHT-asiantuntijoiden sääntöjen 5 §:ssä täällä.

Kun haet PHT-tutkintoon erityiseen syyhyn vedoten, liitä hakemukseen yksityiskohtaiset perustelut siitä, miksi sinun pitäisi päästä suorittamaan PHT-tutkintoa.

Erityisiin syihin vetoaminen vaatii yleensä pitkän työkokemuksen ja ajantasaisia palkka- ja henkilöstöhallinnon opintoja. Pitkä työkokemus voi kertyä esimerkiksi taloushallinnon alan yrittäjänä tai taloushallinnon tehtävissä erilaisissa yrityksissä.