KLT-tentti 2023

KLT-tentti 2023

Tähän tietopankkiin on koottu kaikki tarvitsemasi tiedot vuoden 2023 KLT-tentistä ja siihen valmistautumisesta. Tiedot on koottu aihealueittain alapuolelle sekä omille sisältösivuilleen, jotka löydät sivun vasemman reunan valikosta.

Tentin ajankohta

Tentti järjestetään kahdessa osassa:

Oikeustieteen osio: torstaina 28.9.2023 klo 14–16 (2 tuntia)
Laskentatoimen osio: perjantaina 29.9.2023 klo 9–13 (4 tuntia)

Valmistautuminen tenttiin

Valmistautuminen KLT-tutkintoon tapahtuu itseopiskeluna. Voit tutustua KLT-tentin aihealueisiin virallisen aineistoluettelon avulla. Lisäksi voit valmistautua aiempien vuosien KLT-tenttejä lukemalla ja osallistumalla KLT-valmennukseen.

Tentin aineistoluettelon löydät kohdasta Aineistoluettelo ja tenttiin valmistautuminen. Alma Talent on tehnyt tarjouksen KLT-tutkinnon hakijoille tenttikirjallisuuspaketista. Katso lisätietoja täältä.

Edellisten vuosien KLT-tutkinnon tenttikysymyksistä ja niiden mallivastauksista on tehty KLT-tenttijulkaisu (hinta 22 euroa). Tenttijulkaisun avulla voit tutustua siihen, minkälaista osaamista sinulta vaaditaan tentissä. Eri vuosien tenttijulkaisuja voit tilata täältä

Taloushallintoliitto ja monet muut tahot järjestävät KLT-valmennusta, joka tukee valmentautumista syksyn tenttiin. Lisätietoja Taloushallintoliiton tarjoamista KLT-valmennuksista saat täältä.

Tenttialusta

Vuoden 2023 KLT-tentti suoritetaan sähköisellä Inspera Exam Portal -tenttialustalla. Tentti suoritetaan ensisijaisesti kotoa tai muusta rauhallisesta paikasta käsin. Saat tarkemmat ohjeet tenttialustan asentamiseen ja käyttämiseen sekä harjoitustestin tekemiseen erillisessä viestissä elo-syyskuussa 2023.

Jos olet ilmoittautunut suorittamaan KLT-tenttiä CertyHubin tiloissa, saat tarkemmat ohjeet paikalle saapumiseen erillisessä viestissä elo–syyskuussa 2023.

Tenttialustan vaatimukset tietokoneelle

Tentissä käytettävän tietokoneen täytyy täyttää seuraavat vaatimukset:

 1. Käyttöjärjestelmä Windows 7 tai uudempi (64-​bittinen) tai OS X 10.14 tai uudempi
 2. Prosessori vuodelta 2011 tai uudempi 
 3. 525 megatavua tilaa
 4. Web-​kamera (tai ulkoinen web-kamera, jonka liität tietokoneeseesi)
 5. Mikrofoni (tai ulkoinen mikrofoni, jonka liität tietokoneeseesi)

Lisäksi tarvitset vähintään 3G-tasoisen internet-yhteyden.

Jos tietokoneesi ei täytä vaatimuksia, voit myös vuokrata tenttiin sopivan tietokoneen kumppaniltamme CertyHubilta. Ole vuokrauksesta yhteydessä osoitteeseen info@certyhub.com.

Lisätietoja käytössä olevasta tenttialustasta ja sen käyttöönotosta löydät kohdasta Inspera Exam Portalin asennus ja käyttö.

Harjoitustesti

Ennen tenttiä pääset suorittamaan harjoitustestin. Harjoitustestissä pääset testaamaan Inspera Exam Portal -tenttialusta toimintaa tietokoneellasi ja varmistamaan, että saat sallitun aineiston auki. Harjoitustestiin saat erilliset ohjeet elo–syyskuussa 2023.

Lisätietoja käytössä olevasta tenttialustasta ja sen käyttöönotosta löydät kohdasta Inspera Exam Portalin asennus ja käyttö.

Tenttitilaisuus ja tenttietiketti

Tentti järjestetään kahdessa osassa:

Oikeustieteen osio torstaina 28.9.2023 klo 14–16 (2 tuntia)
Laskentatoimen osio perjantaina 29.9.2023 klo 9–13 (4 tuntia)

Ennen tenttiä tarkastetaan henkilöllisyys passista, ajokortista tai henkilökortista. Lisäksi tenttialusta tarkastaa automaattisesti tietokoneen tekniset ominaisuudet sekä internet-yhteyden laadun.

Tentin aikana osallistujia etävalvotaan web-kameran ja mikrofonin kautta. Etävalvonnalla varmistamme, että tentissä ei käytetä vilppiä. Väärinkäytöksistä voi saada kahden vuoden osallistumiskiellon Tili-instituuttisäätiön järjestämiin tentteihin.

Tentin aikana saa:

 1. syödä eväitä
 2. poistua vessaan 
 3. ottaa tarvittavat lääkkeet

Yllä manituista ei tarvitse ilmoittaa valvojalle.

Tentin aikana ei saa:

 1. käyttää matkapuhelinta tai muita teknisiä laitteita, kuten älykelloa
 2. keskustella toisen henkilön kanssa
 3. käyttää apuna paperisia kirjoja tai muuta tenttialustan ulkopuolista materiaalia
 4. käyttää vastausten luonnosteluun paperia (muistiinpanot voi tehdä tenttialustan kautta)
 5. käyttää fyysistä laskinta (tenttialustalla on laskin)
 6. käyttää useampaa kuin yhtä näyttöä (etävalvonta voi valvoa vain yhtä näyttöä)

Lisätietoja tenttialustasta ja sen käytöstä löydät täältä.

Tentin aikana osallistujien käytössä ovat seuraavat aineistot ja apuvälineet:

 • Tentin kannalta oleelliset lait ja säädökset (Finlex, Kirjanpitolautakunnan sivut)
 • Laskin
 • Taulukkolaskin
 • Muistiinpanoväline

Käytössä olevat aineistot ja apuvälineet ovat selainpohjaisia ja aukeavat uuteen ikkunaan. Sallitut aineistot ja apuvälineet on linkitetty tenttialustalle, eikä muuta aineistoa saa käyttää. Osallistujat pääsevät tutustumaan tukimateriaaleihin harjoitustestin yhteydessä.

Tentin jälkeen

Tentin tulokset ja todistukset

Tieto tentin tuloksista lähetetään tentissä olleille KLT-hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen marras-joulukuun vaihteessa. Tulosten yhteydessä lähetetään myös linkki tenttikysymyksiin ja malliratkaisuihin. Tentistä ei anneta erillisiä arvosanoja. Vastaukset ja tulokset käsitellään luottamuksellisesti.

Hyväksyttävästi tutkinnon suorittaneille jaetaan todistukset KLT-pätevyydestä Taloushallintoliiton Tili- ja vero-päivillä tammikuussa 2024 Helsingissä. Vain tutkinnon läpäisseiden henkilöiden nimet julkistetaan.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kahden viikon kuluessa tulosten toimittamisesta. Tiedotamme oikaisuvaatimusprosessista tarkemmin tulosten toimittamisen yhteydessä. Tili-instituuttisäätiön hallitus vahvistaa lopulliset tulokset joulukuussa.

Sääntönä on, että sekä laskennan että oikeustieteen osuudet on läpäistävä samassa tenttitilaisuudessa. Mikäli tenttijä on toisessa osa-alueessa pärjännyt erinomaisesti ja jäänyt toisessa osa-alueessa vain hieman alle  hyväksymisrajan, voi pätevyyslautakunta antaa mahdollisuuden tulla seuraavana vuonna uusimaan vain hylättyä osaa. Jos tämä mahdollisuus annetaan, tiedon siitä saa tentin tulosten yhteydessä. Tentin sisällöstä vastaa Tili-instituuttisäätiön KLT-tutkintovaliokunta.

Minua askarruttaa vielä jokin

Jos sinulla on kysyttävää KLT-tutkintoon liittyen, voit laittaa viestiä osoitteeseen asiakaspalvelu@taloushallintoliitto.fi.