KLT-risteily

15. – 17.9.2022 Silja Serenade, Helsinki-Tukholma-Helsinki
KLT-asiantuntijoiden päätapahtuma – aina syyskuussa.

Luennot 15.9.2022

10.30 Ilmoittautuminen ja hyttiavainten jako terminaalissa
Olympiaterminaali, Olympiaranta 1

11.00 Keittolounas, Grande Buffet, kansi 6 (Tämä on vapaaehtoinen, voit varata hintaan 17 €)

12.00 – 12.15 Tervetuloa risteilemään!
Markku Ojala, Taloushallintoliitto

12.15 – 13.00
Tuet ja avustukset – kirjanpitoa ja taloudellista raportointia

 • sääntöjen, toimintasuunnitelman ja talousarvion merkitys avustetussa toiminnassa
 • avustuspäätöksen velvoittavuus ja ehdot
 • kirjanpidolle asetettavia vaatimuksia
 • tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen ja avustusten kirjaaminen sekä esittämistapa
 • avustuksen myöntäjälle laadittavassa vuosiselvityksessä huomioitavat asiat

Kristian Seemer, HT-tilintarkastaja, KTM, osakas, Tiliextra Oy

13.00 – 14.00
Vähemmistöosakkeenomistajan asema pienyhtiössä

 • millaisin ehdoin omistajaksi
 • yhtiöjärjestyksen määräykset ja osakassopimus
 • vaikutusmahdollisuudet toiminnan aikana (hallitus, vähemmistöoikeudet)
 • oikeussuojakeinot
 • omistuksesta luopuminen ja siitä sopiminen

Veikko Vahtera, OTT, yritysjuridiikan professori, Tampereen yliopisto

14.00 – 14.15 Tauko

14.15 – 15.15
Sosiaali- ja terveydenhoitoalan palveluyritys arvonlisäverotuksessa

 • Verottomuuden edellytykset säännösten perusteella ja käytännössä
 • Viimeaikaisia linjauksia oikeus- ja verotuskäytännön perusteella
 • Palveluja koskevat laskumerkintävaatimukset
 • Mitä huomioitava uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 2023?

Mirka Danielsson, arvonlisäveroasiantuntija, Deloitte Oy

15.15 – 15.45 Kahvibuffet

15.45 – 16.45
Yritys nuoremmalle polvelle – jatkajan perintö- ja lahjaverotus uusimman oikeuskäytännön mukaan

 • yrityksen rakentaminen luovutuskuntoon
 • myönnetäänkö huojennus koko varallisuuteen?
 • osinko-oikeuden pidättäminen – hyödyt ja haitat
 • lahjan ja kaupan välimuoto – lahjanluonteinen kauppa
 • apuyhtiön käyttö – lahja yhtiölle vai yhtiön omistajille

Matti Urpilainen, OTT, vero-oikeuden dosentti, Tampereen yliopisto

16.45 – 17.00 Tauko
17.00 Laiva lähtee

17.00 – 18.15
Ajallisen kohdistamisen haasteelliset tilanteet kirjanpidossa ja verotuksessa

 • Tulon ja menon realisoituminen kirjanpidossa ja verotuksessa
 • Arvonlisäveron oikeat suorittamishetket
 • Tuotepalautukset ja mitä palautuksille tapahtuu
 • Verkkopalvelut, -ohjelmistot, -koulutukset
 • Rahoitusleasing, vuokrien jaksotus ja poikkeusmenettely KPL 5:5b§

Leena Rekola-Nieminen, KLT, ekonomi, Tmi Leena Rekola-Nieminen


21.00 A la carte illallinen, Grande Buffet, kansi 6