Kesäpäivät

6. – 8.6.2022 Lappeenranta, Holiday Club Saimaa

Taloushallintoliiton jäsenten päätapahtuma – aina kesäkuussa.

Seminaariluennot 7.–8.6.

Tiistai 7.6.2022

9.15 – Ilmoittautuminen, aamukahvi ja Kesäpäivätori aukeaa

10.30 – 10.35 Tervetuloa Kesäpäiville

10.35 – 11.30
Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu taloushallintoalan palveluissa
• Palvelun virhe ja sopimusperusteisen vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen
• Asiantuntijavastuu korvausvelvollisuuden perusteena
• Vastuun rajaukset – välitön vai välillinen vahinko ja mahdolliset euromääräiset enimmäisrajat
• Sopimusvahingon korvaaminen vastuuvakuutuksesta – vakuutuksen kattavuus ja sopimuksen vastuurajausten merkitys

Katja Halonen, KTM, varatuomari, asianajaja, Asianajotoimisto Teperi & Co Oy

11.30 – 12.15
Entä jos asiakkaasi on vastuullisuusraportoija?
• Miksi asiakkaasi joutuvat tai haluavat raportoida ympäristöasioista, sosiaalisista kysymyksistä ja hyvästä hallinnosta?
• Missä asioissa tilitoimisto voi olla avuksi?
• Mitkä ovat tulevat näkymät – lakisääteisyys, päämiesten ja kumppaneiden vaateet sekä yrityksen omat tavoitteet

Leonard Breukers, Consultant, Azets Oy

12.15 – 13.30 Lounas ja Kesäpäivätori

13.30 – 14.15
Osakassopimusten exit-lausekkeet – miten varautua
• Lähtötilanteet – hyvä vai huono lähtijä
• Kenellä on lunastusoikeus, ja voiko osakkeenomistaja peruuttaa antamansa lunastusoikeuden
• Osakkeiden hinnoittelu lähtötilanteissa
• Mitä tarkoittaa käytännössä esim. naken in naken ut –periaate ja millä toimialoilla sitä käytetään

Antti Hannula, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Nordia Oy

14.15 – 14.45 Kahvi ja Kesäpäivätori

14.45–15.45
Alihankinnan hyödyntäminen tilitoimistotyössä – haasteet ja hyvät käytännöt
• Sopimusmallin käyttö pähkinänkuoressa – mistä pitää sopia ja miten
• Erilaisia toimintamalleja, erilaisia sopimuslausekkeita
• Kokemuksia ja havaintoja käytänteistä

Janne Fredman, johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto
Lauri Mertaoja, Talouskonsultointi Mertaoja Oy

Keskiviikko 8.6.2022

8.30 – 9.00 Aamukahvi ja Kesäpäivätori

9.00 – 9.45
Käytetyn tavaran kaupan arvonlisäverokysymyksiä
• Marginaaliverotus yleisimmissä käytännön soveltamistilanteissa
• Käytetyt tavarat – niiden ostaminen ulkomailta tai myynti ulkomaille
• Käytetty tavara vaihdossa uuteen – hinnoittelu ja marginaaliverotus
• Suoritettavan veron laskeminen ja käytännön haasteet

Marko Ojala, KTM, veroasiantuntija, KPMG Oy Ab

9.45 – 10.30
Reklamaatiot ja riita-asiat kirjanpidossa ja verotuksessa
• Vahingonkorvausvastuun käsittely – kulua vai pakollinen varaus?
• Mitä liitetietoja vahingonkorvausvastuista pitää esittää
• Milloin vahingonkorvausvastuu realisoituu verotuksessa vähennyskelpoiseksi menoksi

Risto Walden, KLT, KTL, Bilanssi Oy

10.30 – 10.45 Tauko ja Kesäpäivätori

10.45 – 11.30
Sähköiset palvelut – mitä ovat ja miten käsitellään arvonlisäverotuksessa / Sähköisten palvelujen arvonlisäverotuksesta
• Mitkä ovat sähköisiä palveluja ja miten niiden verotus eroaa muun palvelumyynnin verotuksesta
• Sähköinen palveluiden rajat ylittävä kauppa
• Pelien yms. sähköisten palveluiden myynti sähköisten kauppapaikkojen välityksellä
• Suoritettavan veron ilmoittaminen ja maksaminen

Tanja Lappalainen, OTM, arvonlisäveroasiantuntija, KPMG Oy Ab

11.30 – 12.30 Lounas ja Kesäpäivätori

12.30 – 13.15
Palkanlaskijan ja kirjanpitäjän sujuva yhteistyö
• Palkanlaskennan jaksotukset puhututtavat
• Tulorekisterin takautuvien korjausten aiheuttamat erot
• Tietojen välittäminen ja kommunikointi

Leena Rekola-Nieminen, ekonomi, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Eija Männistö, henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

13.15 – 14.00
Työoikeuden tiivis ajankohtaiskatsaus
• Kilpailukieltosopimukset työsuhteessa ja työnantajan korvausvelvollisuus
• Yhteistoimintalain jatkuvan vuoropuhelun velvoite, mitä se on käytännössä
• Perhevapaauudistus 1.8.2022

Terhi Aro, VT, juridiikan kouluttaja, Oy Edulogi Ab

14.00 – 14.30 Kahvi ja Kesäpäivätori

14.30 – 15.15
Välillisten menojen kohdistaminen vaihto-omaisuuden hankintamenoon
• Miksi välillisiä menoja kohdistetaan hankintamenoon?
• Lähtökohdat ja perusteet aktivoinneille
• Tekninen toteutustapa välillisen menojen kohdistamisessa
• Vaikutus tilinpäätöksen esittämistapaan

Jukka Hämäläinen, KHT, taloushallinnon valmentaja, Countmaster Oy

15.15 – 16.00
Yritysjärjestelyjen sudenkuopat yritysverotuksessa
• Peräkkäiset yritysjärjestely- ja muut toimet – veroriskien tunnistaminen
• Liiketaloudelliset ja verotukselliset syyt – punninta ja hyväksyttävyys
• Uusin oikeuskäytäntö veronkiertosäännösten soveltamisesta yritysjärjestelytilanteissa 

Pauli K Mattila