Jatkuvuusperiaatteen soveltaminen tilinpäätöksessä

Tilinpäätöksen laatijoiden velvollisuudet

Tilinpäätökseen on liitettävä KPL 3 luvun 1a §:ssä tarkoitettu toimintakertomus, jos kirjanpitovelvollinen on KPL 3 luvun 1 §:n 3 momentin tarkoittama

Kirjaudu sisään