Jatkuvuusperiaatteen soveltaminen tilinpäätöksessä

Jos jatkuvuutta ei voida taata

Jos tilinpäätöstä laativa ei voi taata jatkuvuutta (going concern), hänen tulee käydä läpi seuraavat kohdat taseesta ja tuloslaskelmasta sekä tehdä tarvittavat kirjaukset:

Kirjaudu sisään