Jatkuvuusperiaatteen soveltaminen tilinpäätöksessä

Jatkuvuuden periaate ja tilintarkastus

Jatkuvuuden periaatteen soveltamisen asianmukaisuus ja tilinpäätöksessä annettavien tietojen riittävyys vaikuttavat siihen, voiko tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksessaan todeta, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Kirjaudu sisään