Tilitoimistojen Asiakkuudet -tutkimus

Tilitoimistojen Asiakkuudet -tutkimus tehdään joka toinen vuosi. Se on edullinen tapa pyytää palautetta omilta asiakkailtaan ja saada vertailutietoa alan muihin toimijoihin.

Taloushallintoliiton toteuttama Tilitoimistojen Asiakkuudet -tutkimus on tärkeä kehittämis- ja johtamisväline kaikille tilitoimistoille. Tutkimuksen avulla jäsenet saavat käyttöönsä erittäin tärkeän asiakasnäkökulman toiminnan kehittämiseen.

Asiakkuudet-tutkimus auttaa yritystäsi priorisoimaan ja kohdentamaan kehittämisresurssit oikein. Omien tulosten ja asiakaspalautteen lisäksi pääset myös vertaamaan tuloksiasi muihin yrityksiin (valtakunnallinen benchmarking-aineisto).

Taloushallintoliiton jäsenyritykset saavat palvelun jäsenetuhintaan.

Asiakkaiden kuunteleminen tärkeää

Asiakaspalaute antaa toimistolle konkreettisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Kyselytutkimuksella saadaan esille paljon sellaisia asioita, joita normaalissa asiakaskohtaamisessa ei havaita. Erityisen arvokasta tietoa kyselyistä saadaan avopalautekysymyksistä, joissa asiakas pääsee vapaasti kertomaan omista kokemuksistaan, tarpeistaan ja toiveistaan.

Tutkimus on markkinointiväline

Asiakaskyselyllä yritys välittää vahvan viestin asiakaslähtöisestä toimintatavasta. Tutkimus toimii siten erinomaisena markkinointivälineenä, joka syventää asiakassuhdetta ja parantaa tilitoimiston imagoa asiakkaan silmissä.

Usein virheellisesti ajatellaan, että palautekyselyn toteuttaminen koettaisiin asiakkaiden puolelta häiritseväksi. Todellisuudessa tilanne on päinvastainen; maksava asiakas arvostaa aina sitä, kun hänen mielipiteelleen annetaan arvoa.

Tutkimuksella vaikutusta palveluasenteisiin

Asiakastyytyväisyyttä on tärkeää seurata systemaattisesti. Tutkimuksella on myös sisäinen ohjausvaikutus yrityksessä. Kun kaikki työntekijät tiedostavat, että asiakkailla on säännöllisesti mahdollisuus antaa anonyymisti palautetta, on sillä usein myönteinen vaikutus palveluasenteisiin.

Tutkimus tehtii viimeksi vuonna 2013 ja toteutuksesta vastasi Promenade Research Oy.

Eeva Lyytinen