Taloushallinnon ohjelmistot

Liiton selvitykset ja tutkimukset ovat viime vuosina koskeneet pääsääntöisesti tilitoimistojen tärkeimpiä työkaluja, ohjelmistoja

Vuonna 2015 Taloushallintoliitto julkaisi selvyksen siitä, miten ohjelmistot vastaavat tilitoimistoammattilaisten tarpeeseen ja minkälaisissa toimistoissa ohjelmistoja käytetään.  Marraskuussa 2014 toteutettuun kyselyyn vastasi yli 600 talousammattilaista.

Edellisen kerran asiaa selvitettiin edellisenä vuonna kun tutkimus toteutettiin yhteistyössä ohjelmistotalojen kanssa. Silloin yksityiskohtaiset tulokset jäivät ohjelmistojen tietoon, josta niitä voi kysellä. Taloushallintoliitto julkaisi tutkimusraportissaan yleiset tulokset ohjelmistojen hankinnasta ja käyttökokemuksista.

Alla on yllämainitut raportit ladattavissa.