Tunnemme tilitoimistot

Teemme tilitoimistoalaan, tilitoimistojen toimintaan ja palveluihin sekä erityisesti jäsentoimintaan liittyviä selvityksiä, kyselyitä ja tutkimuksia. Tunnemme tilitoimistot.

Säännöllisten kyselyiden ansiosta tiedämme, minkälaisia työkaluja tilitoimistot tarvitsevat muun muassa johtamisen ja prosessien avuksi. Tiedämme, minkälaisia tarpeita tilitoimistoiden asiakkailla on ja minkälaista osaamista ja koulutusta tilitoimistoalalla työskentelevä tarvitsee täyttääkseen asiakkaiden muuttuvat taloushallinnon tarpeet.

Asiantuntemuksemme avulla annamme lausuntoja erilaisiin lainsäädäntö- ja muihin muutoksiin säännöllisesti.

Teemme myös ohjelmistoselvityksiä ja julkaisemme niitä tukemaan alan toimijoiden päätöksentekoa.

Liitto ei ole tutkimuslaitos emmekä tee omia tilastoja tai ammattimaista tutkimustoimintaa. Tutkimuksemme tehdään, jotta voimme paremmin palvella asiakkaan, jäsenten ja tilitoimistopalveluiden ostajien tarpeita.

Jos olet saanut pyynnön osallistua liiton lähettämään tutkimukseen, se kannattaa. Näin saamme tuotettua jäsenillemme sekä koko tilitoimistokentälle parempaa palvelua.

Anna palautetta ja ehdota uusia näkökulmia sekä tutkimuksia!

Tutkimuksia lainattaessa lähde on mainittava.