Ohjeet ja aineistot

Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on kuukausittain ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa. Rakennustyömaan päätoteuttajan täytyy ilmoittaa joka kuukausi tiedot kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, jos yhteisen rakennustyömaan kokorakennushankkeen arvo on yli 15 000 euroa.

Taloushallintoliitto ja Suomen Tilaajavastuu Oy julkistivat 14.1.2014 yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Veronumero.fi-palvelun alle on kehitetty toimiva raportointityökalu, Työmaarekisteripalvelu, jota tilitoimistot voivat tarjota palveluna asiakasyrityksilleen.

Työmaarekisteri-palvelun jälleenmyyjäksi voi ryhtyä ilmoittamalla siitä Taloushallintoliittoon (katso Tarjoan Työmaarekisteripalvelut tilitoimistopalveluna). Sopimuksen ehtona on se, että tilitoimisto on liittynyt Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Kun Työmaarekisterin jälleenmyyntisopimus on allekirjoitettu ja tilitoimisto on rekisteröity Luotettava Kumppani -ohjelmaan, rekisteröity tilitoimistopartneri voi välittää palvelusopimuksen omille asiakasyrityksilleen. Tämän jälkeen tilitoimiston asiakas tekee Tilaajavastuun kanssa sopimuksen, jonka perusteella työmaarekisterin käyttäjätunnukset aktivoidaan. Asiakas voi sen jälkeen valtuuttaa tilitoimiston hoitamaan raportoinnin puolestaan.

UUTTA

9.12.2015: Rakentamisen tiedonantovelvollisuus yksinkertaistuu
29.4.2015: Laskupoimuri on avattu Työmaarekisteripalveluun. Laskupoimuri poimii Työmaa-avaimelliset laskut ja siirtää ne automaattisesti osaksi urakkailmoitusta. Laskupoimuri tehostaa laskuprosessia merkittävästi.