Taloushallintoliiton toimintasäännöt

Hyväksytty Taloushallintoliiton hallituksen kokouksessa 21.3.2019.

Auktorisointi ja valvonta

Taloushallintoliiton jäsenyrityksen kaikki toimipaikat kuuluvat Taloushallintoliiton jäsenyyden piiriin.

Tämä koskee myös tytäryhtiöitä tai muita samaan yritysryhmään kuuluvia, kun ne tuottavat ulkoistettuja tai keskitettyjä taloushallinto-, palkkahallinto- ja/tai muita tilitoimistopalveluja. Edellä mainitusta voidaan poiketa perustellusta syystä. 

Auktorisointivalvonta koostuu tarkastuksista, toimintaraportoinnista sekä muusta liiton valvonnasta.

Tarkastusten toteuttaminen on kuvattu Hyvässä tilitoimistotarkastustavassa.

Varsinainen jäsen antaa omavalvontaan perustuvan toimintaraportin määräaikaan mennessä sääntöjen mukaisten jäsenedellytysten jatkuvan voimassaolon toteamiseksi liiton tarkastuslautakunnalle joka toinen vuosi.

Auktorisointivalvonta voidaan toteuttaa konsernien ja muiden yritysryhmien osalta keskitetysti, kun yhtiöt toimivat saman yritysilmeen mukaisesti ja yhtiöiden laatua, työmenetelmiä sekä toimintatapoja johdetaan keskitetysti. Yksittäiset yhtiöt ja toimipaikat tarkastetaan ko. tilanteessa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Auktorisoinnin osoitukseksi varsinaiselle jäsenelle annetaan jokaista toimipaikkaa kohden auktorisointikirja

Vastuuhenkilöiden nimeäminen liittoon

Varsinainen jäsen nimeää kirjanpitotoiminnasta vastaavan hoitajan (KLT-vastuuhenkilö) ja ilmoittaa sen liitolle. Vastaava hoitaja nimetään päätoimipaikalle. Sivutoimipaikoille nimetään yhteyshenkilö.

Varsinaisen jäsenen kirjanpitotoiminnasta vastaavana hoitajana toimivan KLT:n jättäessä toimensa tai menettäessään KLT-kirjansa, varsinaisella jäsenellä on puolitoista vuotta aikaa hankkia uusi KLT vastaamaan toiminnasta, uhalla että varsinainen jäsenyys menetetään. Erityisistä syistä määräaikaa voidaan pidentää.

Lisäksi jäsen voi halutessaan nimetä muita vastuuhenkilöitä, joilla on oikeus asioida jäsenyyteen liittyvissä asioissa sekä vastaanottaa kaikkea jäsenviestintää.

Tiedonantovelvollisuus

Varsinaisella jäsenellä on velvollisuus antaa Taloushallintoliitolle

  • jäsenvalvontaa varten tarvittavat tiedot, kuten tiedot yhteystietojen, yhteyshenkilöiden, omistuksen tai toiminnan laajuuden muutoksista
  • muut jäsenyyteen sekä jäsen ja palvelumaksujen määräytymiseen liittyvät tiedot

Edellä mainitut toiminnan laajuuden muutokset voi tapahtua esim. uuden yhtiön perustamisella, osakekaupalla, liiketoimintakaupalla tai jakautumalla.

Varsinaisen jäsenen tulee antaa ilman viivettä tieto yhteystietojen ja yhteyshenkilöiden muutoksista. Tiedot olennaisista muutoksista toiminnassaan ja omistussuhteissaan jäsenen tulee antaa kolmen (3) kuukauden kuluessa.

Jäsenluettelo

Julkisessa jäsenluettelossa olevat tiedot:
Yrityksen nimi, Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Puhelin, WWW, E-mail, Y-tunnus, Auktorisointivuosi, Henkilömäärä, KLT lukumäärä, PHT lukumäärä
Vastuullisen hoitajan nimi KLT XX, tai XX