Taloushallintoliiton toimintasäännöt

7.3.2016 alkaen.

Auktorisointikirja

Auktorisoinnin osoitukseksi varsinaiselle jäsenelle annetaan jokaista toimipaikkaa kohden auktorisointikirja. Auktorisointikirja on pidettävä asiakkaiden nähtävänä jokaisessa toimipaikassa.

Vastaavan hoitajan nimeäminen

Liiton sääntöjen tarkoittama vastaavan hoitajan nimeäminen tarkoittaa nimenkirjoittamiseen oikeutetun allekirjoittamaa ilmoitusta liitolle joko liiton sähköisellä lomakkeella tai muutoin.

Varsinaisen jäsenen usea toimipaikka

Milloin varsinaisella jäsenellä on useita toimipaikkoja, tulee kunkin kirjanpitotoiminnasta vastaavaksi hoitajaksi nimetä henkilö, jolla on voimassa oleva alan KLT-tutkinto.

Varsinaisen jäsenen kirjanpitotoiminnasta vastaavana hoitajana toimivan KLT:n jättäessä toimensa tai menettäessään KLT-kirjansa, varsinaisella jäsenellä on puolitoista vuotta aikaa hankkia uusi KLT vastaamaan toiminnasta, uhalla että varsinainen jäsenyys menetetään. Erityisistä syistä määräaikaa voidaan pidentää.

Toimintaraportti

Varsinainen jäsen antaa joka toinen vuosi omavalvontaan perustuvan toimintaraportin sääntöjen mukaisten jäsenedellytysten jatkuvan voimassaolon toteamiseksi liiton tarkastuslautakunnalle. Toimintaraportti on annettava ilmoitettuun määräaikaan mennessä uhalla, että varsinainen jäsenyys Taloushallintoliitossa menetetään.

Muilta osin jäsenyyden valvonnasta määrätään Hyvässä tilitoimistotarkastustavassa.

  • Liitto tuottaa varsinaisten jäsenten käyttöön palvelupaketin sen varmistamiseksi, että jäsenen edellytykset tuottaa ulkoistettuja taloushallinnon palveluja ovat liiton edellyttämällä tasolla.

Varsinaisen jäsenen toiminnan laajentuminen

Uuden toimipaikan perustaminen

Kun varsinainen jäsen laajentaa jäsenyrityksensä toimintaa perustaen uuden toimipaikan, toimipaikalle tulee nimetä vastaavaksi hoitajaksi henkilö, jolla on voimassa oleva alan KLT-tutkinto.

Osakekauppa

Kun varsinainen jäsen laajentaa toimintaansa ostaen omistukseensa toimivan tilitoimistoyrityksen, jäsenen tulee hakea tytäryrityksellensä liiton sääntöjen mukaista varsinaista jäsenyyttä. Hakijalle tehdään tilitoimistotarkastus. Mikäli ostettu tilitoimistoyritys on välittömästi ennen kauppaa ollut auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen, tarkastus voidaan pääsääntöisesti jättää tekemättä, ellei tarkastuslautakunta katso sille olevan erityistä perustetta.

Liiketoimintakauppa

Kun varsinainen jäsen laajentaa toimintaansa liiketoimintakaupalla siten, että sen toimipaikat kaupan myötä lisääntyvät, uudelle toimipaikalle tehdään tilitoimistotarkastus. Tarkastus voidaan jättää tekemättä, jos ostettujen toimipaikkojen henkilökunnan osuus kaupan jälkeisestä kokonaishenkilökunnasta on alle kolmasosa taikka ostetut liiketoiminnat olivat ennen kauppaa auktorisoituja Taloushallintoliiton jäseniä tai niiden osia.

Uuden yhtiön perustaminen

Kun varsinainen jäsen perustaa uuden tytäryhtiön tai varsinaisen jäsenen omistaja(t) perustavat uuden sisaryhtiön tilitoimistotoimialalle niin uudelle yhtiölle voidaan myöntää sääntöjen mukainen jäsenyys ilman kahden vuoden toiminta-aikaa, mikäli omistajilla on moitteeton näyttö kyvystä noudattaa hyvää tilitoimistotapaa. Tarkastus voidaan pääsääntöisesti tällöin jättää tekemättä, ellei tarkastuslautakunta katso tarkastukselle olevan erityistä perustetta.

Varsinaisen jäsenen toiminnan laajentuminen

Kun varsinaisen jäsenen liiketoiminta jakaantuu sopimuksin kahdeksi tai useammaksi yhtiöksi tilitoimistotoimialalle, uudelle yhtiölle tai uusille yhtiöille voidaan myöntää sääntöjen mukainen jäsenyys ilman kahden vuoden toiminta-aikaa. Tarkastus voidaan pääsääntöisesti tällöin jättää tekemättä, ellei tarkastuslautakunta katso tarkastukselle olevan erityistä perustetta.

Kun varsinaisen jäsenen yhtiö lakkaa, jäsenyys voidaan siirtää uudelle toimijalle, jos liiketoiminta kokonaisuudessaan siirtyy. Tarkastus voidaan pääsääntöisesti tällöin jättää tekemättä, ellei tarkastuslautakunta katso tarkastukselle olevan erityistä perustetta.

Tiedonantovelvollisuus

Varsinaisella jäsenellä on velvollisuus antaa Taloushallintoliitolle

  • jäsenvalvontaa varten tarvittavat tiedot
  • muut jäsenyyteen sekä jäsen ja palvelumaksujen määräytymiseen liittyvät tiedot

KLT-vastuuhenkilö antaa liitolle jäsenen tiedonantovelvollisuuteen liittyvät tiedot. Jos jäsen haluaa nimetä toisen henkilön tätä varten, merkitään tälle henkilölle liiton rekisteriin vastuuhenkilötaso: johtaja.

Varsinaisen jäsenen tulee antaa ilman viivettä tieto yhteystietojen ja yhteyshenkilöiden muutoksista. Tiedot olennaisista muutoksista toiminnassaan ja omistussuhteissaan jäsenen tulee antaa kolmen (3) kuukauden kuluessa.

Jäsenluettelo

Julkisessa jäsenluettelossa olevat tiedot:
Yrityksen nimi, Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Puhelin, WWW, E-mail, Y-tunnus, Auktorisointivuosi, Henkilömäärä, KLT lukumäärä, PHT lukumäärä
Vastuullisen hoitajan nimi KLT XX, tai XX