Asiantuntijaryhmät

Taloushallintoliitossa toimii aktiivisesti kolme asiantuntijaryhmää, joiden tehtävänä on vahvistaa liiton asiantuntemusta ja arvostusta. Asiantuntijaryhmät ovat myös jäsenille väylä vaikuttaa ja tuoda oma ammattitaito ja työpanos mukaan liiton päivittäisiin projekteihin. Tämä kiinteä yhteistyö asiantuntijaryhmien ja liiton toimiston välillä jalostuu jäsenpalveluiksi ja -hyödyiksi sekä konkreettisiksi työkaluiksi kaikille jäsenille.

Osaamisen kehittämisen työryhmä
Aho Antti, pj.
Alhola Kari
Ruokokoski Harri
Svärd Erica
Wikström Katri
Juha Sihvonen

Palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijaryhmä
Hyvönen Mervi
Backman Maria
Lehtinen Riikka
Lähteenkorva Elina
Männistö Eija
Huovinlahti Hanna

Kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijaryhmä
Tahvanainen Tuomas, pj.
Koponen Sirpa
Rekola-Nieminen Leena
Saviala Samuli
Tomminen Sanna
Waldén Risto
Ojala Markku