Asiantuntijaryhmät

Taloushallintoliitossa toimii aktiivisesti neljä asiantuntijaryhmää, joiden tehtävänä on vahvistaa liiton asiantuntemusta ja arvostusta. Asiantuntijaryhmät ovat myös jäsenille väylä vaikuttaa ja tuoda oma ammattitaito ja työpanos mukaan liiton päivittäisiin projekteihin. Tämä kiinteä yhteistyö asiantuntijaryhmien ja liiton toimiston välillä jalostuu jäsenpalveluiksi ja -hyödyiksi sekä konkreettisiksi työkaluiksi kaikille jäsenille.

Henkilöstöhallinnon asiantuntijaryhmä

Kehittää henkilöstön johtamista ja henkilöstöhallintopalveluiden tuottamista tilitoimistoissa.

Jari Rättyä, pj. Kokkola
Riikka Lehtinen, Rauma
Leena Rekola-Nieminen, Tuusula
Elina Lähteenkorva, Helsinki
Toimiston edustajana Päivi Nuolioja

Kirjanpidon asiantuntijaryhmä

Ottaa kantaa kirjanpitolainsäädännön muutoksiin, antaa ohjeita ja suosituksia.

Tuomas Tahvanainen, pj. Helsinki
Kati Jalojärvi, Helsinki
Leena Rekola-Nieminen, Tuusula
Sirpa Koponen, Kuopio
Samuli Saviala, Helsinki
Jouko Karttunen, Helsinki
Toimiston edustajana Markku Ojala

Verotuksen asiantuntijaryhmä

Tarjoaa konkreettisia työkaluja verotuskysymyksiin ja lisäarvoa asiakkaalle. Seuraa, keskustelee ja ottaa kantaa verokysymyksiin – vahvistaa liiton jäsenten ääntä verotuksen kentässä.

Kari Alhola, pj. Helsinki
Arto Korpi, Kangasala
Jyrki Santala, Tampere
Tuomas Tahvanainen, Espoo
Toimiston edustajana Markku Ojala

Tilitoimiston liiketoimintaosaamisen asiantuntijaryhmä

Matti Rantala, pj. Espoo
Mikael Donner, Espoo
Carita Orlando, Vantaa
Kristiina Timperi, Lappeenranta
Toimiston edustajana Sirpa Airola