Asiantuntijaryhmät

Taloushallintoliitossa toimii aktiivisesti kaksi asiantuntijaryhmää, joiden tehtävänä on vahvistaa liiton asiantuntemusta ja arvostusta. Asiantuntijaryhmät ovat myös jäsenille väylä vaikuttaa ja tuoda oma ammattitaito ja työpanos mukaan liiton päivittäisiin projekteihin. Tämä kiinteä yhteistyö asiantuntijaryhmien ja liiton toimiston välillä jalostuu jäsenpalveluiksi ja -hyödyiksi sekä konkreettisiksi työkaluiksi kaikille jäsenille.

Palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijaryhmä
Seppä Jari, pj.
Backman Maria
Lehtinen Riikka
Mattinen Hanna
Nieminen Mervi

Taloushallintoliiton edustajat:
Männistö Eija
Huovinlahti Hanna

Kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijaryhmä
Tahvanainen Tuomas, pj.
Karttunen Jouko
Koponen Sirpa
Rekola-Nieminen Leena
Tikkanen Tapio
Waldén Risto

Taloushallintoliiton edustajat:
Ojala Markku
Fredman Janne