Ajankohtaista

Olemme koonneet näille sivuille tietoa meneillään olevista ajankohtaisista hankkeista ja projekteista.

Ammattitaitoisten ja auktorisoitujen tilitoimistojen liittona haluamme otamme aktiivisen roolin taloushallinnon kehityshankkeissa, joita on meneillään niin kansallisella kuin EU-tasollakin.

Aktiivisella osallistumisella halutamme varmistaa, että esimerkiksi reaaliaikaisen talouden kansallisissa ICT-hankkeissa ja lainsäädäntöhankkeissa rakennetaan sellaisia ratkaisuja, jotka ottavat huomioon tilitoimistojen keskeisen roolin taloushallinnon prosesseissa.