Kirjanpidon tapahtumatietue TALTIO helpottaa järjestelmien yhteentoimivuutta

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry ja Suomen Taloushallintoliitto ry ovat yhdessä laatineet kirjanpidon TALTIO-tapahtumatietuekuvauksen, jota käytetään liiketapahtuman esittämiseksi kirjanpitojärjestelmissä.

Suomeen on vuonna 2014 luotu standardimuoto kirjanpidon tapahtumalle: TALTIO. TALTIO on avoimeen lähdekoodiin perustuvan kansainvälisen tietuekuvauksen (XBRL Global Ledger) laajennus.

TALTIO-tapahtumatietue määrittää missä järjestyksessä ja millä nimikkeillä liiketapahtuman tiedot on kirjanpitojärjestelmässä esitettävä, jotta tietojen käyttö, eri ohjelmien yhteentoimivuus ja arkistointi olisi vaivatonta ja virheetöntä. Suomenkieliset nimikkeet ja selitteet on määritelty olennaisimmille kirjanpidon tapahtuman (kirjanpitoviennin) sisältämille osatiedoille kuten tili, tilin nimi, jne.

TALTIO mahdollistaa helpomman sähköisen talousraportoinnin, koska liiketapahtumaan yhdistetään tarvittavan viranomaisraportin oikean kohdan osoite. Liiketapahtuman kirjaus TALTIO-muotoon voidaan helposti automatisoida hyödyntäen Raportointikoodistoa ja verkkolaskulta saatavia tietoja.

Standardoitu kirjanpidon TALTIO-tapahtumatietue helpottaa järjestelmien yhteentoimivuutta esimerkiksi silloin, kun tiedon jatkojalostus tapahtuu toisessa ohjelmistossa. Lisäksi TALTIO:n avulla audit trail voidaan helposti jäljittää liiketapahtumasta raporttiin ja raportista liiketapahtumaan.

Kun kaikki tilikauden liiketapahtumat ovat saatavilla TALTIO-muodossa, sähköisten talousraporttien (XBRL) muodostaminen käy helposti. Standardoitu tiedostomuoto mahdollistaa myös automatisoidun tilintarkastuksen ja verotarkastuksen, kun tiedot voidaan helposti jäljittää raportilta takaisin alkuperäisiin liiketapahtumiin.

Ks. lisätietoa "Aiheesta muualla" linkit alla.