Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyuudistus 2017

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettely uudistuu vuoden 2017 alussa. Uudistukset ovat ensimmäinen osa verotusmenettelyn ja veronkannon muutoskokonaisuutta, joka toteutetaan samalla, kun Verohallinto uudistaa tietojärjestelmänsä. Keräämme tälle sivulle tietoa ja materiaaleja aiheesta.

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettely uudistuu vuoden 2017 alussa. Muutosten myötä arvonlisäverojen ja työnantajasuoritusten sähköinen ilmoitusvelvollisuus laajenee. Myös ilmoitus- ja seuraamismenettelyt ja Verohallinnon verkkopalvelut uudistuvat.

Nämä asiat muuttuvat 2017:

  • Ilmoitukset oma-aloitteisista veroista tehdään sähköisesti.
  • Verotilit korvautuu OmaVero-palvelulla.
  • Kausiveroilmoitusten sijaan verokaudelta annetaan veroilmoitus (esim. veroilmoitus arvonlisäverosta).
  • Valinnaisten verokausien rajat nousevat. Yhä useampi pienyritys voi valita neljännesvuosi-ilmoituksen tai vain kerran vuodessa annettavan ilmoituksen.
  • Korjaukset oma-aloitteisten verojen ilmoituksiin tehdään antamalla ilmoitus kokonaan uudelleen.
  • Verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymismaksua.
  • Vähäiset virheet voidaan jatkossa korjata siihen ilmoitukseen, kun virhe huomataan.
  • Veroilmoituksen myöhästymismaksu on 45 ensimmäisen päivän osalta 3 €/pv. 45 päivää ylittävästä myöhästymisestä on maksettava 135 € + 2 % myöhässä ilmoitetun veron määrästä.
  • Verotuspäätöksiin haetaan jatkossa muutosta oikeisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakunnalta. Aikaa oikaisuvaatimuksen tekemiseen on kolme vuotta.