Tilitoimiston liiketoiminnan kehitysohjelma

Taloushallintoliitto on kehittänyt yhdessä Bond St Oy:n kanssa erityisesti pienille ja keskisuurille tilitoimistoille tarkoitetun liiketoiminnan kehitysohjelman.

Ohjelman lähtökohtana toimii ELY-keskuksen tukema analyysipalvelu, jossa käydään 1–2 konsultointipäivän aikana läpi tilitoimiston liiketoiminnan eri osa-alueita, kuten:

  • Visio ja strategia
  • Asiakassegmentit
  • Organisointi, johto ja oma talous
  • Nykyaikainen palvelutarjooma
  • Myynti ja markkinointi

Kehitysohjelmassa tarkastellaan niitä tekijöitä, joihin tilitoimiston pärjääminen perustuu. Projektin tuloksena tilitoimisto saa oman konkreettisen kehityssuunnitelman.

Ohjelma on erityisen ajankohtainen nyt, kun taloushallinnon ala on teknologisessa murroksessa sekä laajentamassa palvelutarjontaansa liiketoiminnan kumppanin rooliin.

Bond St

Bond St:n avainhenkilöillä on yhteensä yli tuhannen toimeksiannon kokemus liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin suunnittelusta sekä valmennuksesta. Yrityksellä on 10 henkilön tiimi ja lisäksi laaja verkosto käytettävissään. Bond St on ELY-keskuksen sertifioima yritysten kehittämispalveluiden puitetoimittaja.

Miten hyödyt ohjelmasta?

Osallistumalla ohjelmaan saat uutta näkökulmaa liiketoimintaasi kokeneiden konsulttien ja toimialasovitetun valmiin mallin avulla. Bond St vastaa ohjelman toteuttamisesta hyödyntäen yhdessä liiton kanssa koottua toimialatietoa ja materiaalia, esimerkiksi liiton liiketoiminnan asiantuntijaryhmän tuottamia alan mittareita. Yrityksellesi haetaan julkista tukea ELY-keskukselta.

Hyväksytyille yrityksille omarahoitusosuus on 220–440 euroa + alv.

Ota yhteyttä:
Ilkka Heiskanen
Bond St Consulting
050 046 9494
ilkka.heiskanen [at] bondstconsulting.com

Tutustu ELY:n analyysipalveluun: www.yritystenkehittamispalvelut.fi