Verohallinnon tilitoimistoyhteistyö

Taloushallintoliitto ja Verohallinto ovat yhdessä rakentaneet syvennetyn yhteistyön mallia. Yhteistyö on Verohallinnon ja auktorisoitujen tilitoimistojen välinen, luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen perustuva toimintamalli. Yhteistyön tarkoitus on, että tilitoimistot ja Verohallinto voivat yhdessä ratkaista asiakasyrityksen verotuksellisesti epäselvät ja tulkinnalliset asiat ennakkoon. Näin voidaan varmistaa, että veroilmoitukset ovat oikein ja jälkikäteen tapahtuvaa valvontaa voidaan keventää.

Mitä syvennetty yhteistyö tarkoittaa käytännössä:

 • Tilitoimisto saa omat yhteyshenkilöt, jotka vastaavat asioiden sujumisesta ja neuvonnasta
 • Ratkaisut tehdään yhdessä jo ennakolta – ei yllätyksiä jälkikäteen
 • Tilitoimisto on kaikissa pilottiin kuuluvissa veroasioissa Verohallinnon kontakti asiakkaan suuntaan
 • Vuoropuhelu ja ennakoiva ohjaus kasvattavat tilitoimiston vero-osaamista
 • Yhteistyö vähentää jälkikäteisen valvonnan tarvetta

Pilotti on käynnissä

Verohallinto on käynnistänyt pilotin, jonka kuluessa syvennetyn tilitoimistoyhteistyön toimintamallia kehitetään.  Tilitoimistojen syvennetty yhteistyö -pilotissa on mukana noin 70 auktorisoitua tilitoimistoa ympäri Suomen sekä niiden asiakkaina olevia osakeyhtiötä noin 500 kappaletta.

Taloushallintoliiton edustajina pilotissa toimivat Markku Ojala, Leena Rekola-Nieminen ja Kari Alhola.

Aikataulu: Pilotti alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.9.2016.

Mitä tilitoimistolta edellytetään:

 • Taloushallintoliiton jäsenyyttä ja auktorisointia
 • Antaa omat ja kaikki pilottiin hakevien asiakasyritysten ilmoitukset sähköisesti Verohallinnolle
 • Tunnollisuutta aikaisemmassa ilmoitus- ja maksukäyttäytymisessä
 • Avointa mieltä ja halukkuutta olla luomassa uutta toimintamallia yhteistyössä Verohallinnon kanssa

Tilitoimisto ilmoittaa syvennettyyn yhteistyöhön asiakasyrityksiä, jotka ovat antaneet suostumuksen osallistua pilottiin. Suosittelemme tekemään pilottiin osallistumisesta sopimuksen asiakkaan kanssa. Tähän tarkoitukseen tehty sopimusmalli löytyy kirjautunelle liiton jäsenkäyttäjälle alla.

Pilotissa mukana olevilta asiakasyrityksiltä edellytetään seuraavia ominaisuuksia:

 • Toimii osakeyhtiömuodossa
 • Taloushallinnon kattavaa toimeksiantoa tilitoimistolle (ainakin kirjanpito, arvonlisäverotus ja palkkahallinto)
 • Tunnollisuutta aikaisemmassa ilmoitus- ja maksukäyttäytymisessä
 • Ajantasaista ja avointa yhteistyötä tilitoimiston kanssa

Lisätietoa:

 • Taloushallintoliiton yhteyshenkilö Markku Ojala: markku.ojala [at] taloushallintoliitto.fi, p. 09 6850 5734
 • Verohallinnon yhteyshenkilön Leena Herkama: leena.herkama [at] vero.fi, p. 020 612 7002