Tietoa meistä

Suomen Taloushallintoliitto ry (TAL) on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialaliitto. Suomen Taloushallintoliitto ry:n yhteydessä toimii lisäksi Tili-instituuttisäätiö.

Suomen Taloushallintoliitto ry // Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf // Association of Finnish Accounting Firms

Suomen Taloushallintoliitto ry (TAL) on auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon konsulttiyritysten toimialaliitto, jonka päämääränä on kehittää toimialaa yhdessä jäsenyritystensä kanssa.

Taloushallintoliitto tarjoaa alan yrityksille räätälöityjä palveluja kuten koulutusta, toimialauutisia ja tutkimuksia. Liitto julkaisee alan johtavaa ammattilehteä Tilisanomia, hallinnoi KLT- ja PHT-tutkintoja ja valvoo alan etuja eri hankkeissa.

Taloushallintoliiton piiriin kuuluu noin 800 auktorisoitua jäsentoimipaikkaa ja yli 2700 KLT-asiantuntijaa sekä noin 500 PHT-asiantuntijaa.

Tilitoimiston auktorisointi ja auktorisoinnin edellytyksenä KLT-tutkinto ovat vahvoja myyntiargumentteja asiakkaille ja sidosryhmille. Liiton toimialalle luomat hyvän tavan ohjeet, standardit ja työkalut sekä niiden käyttöä valvovat säännölliset tarkastukset lisäävät alan luotettavuutta ja uskottavuutta.

Taloushallintoliiton jäsenyritykset hoitavat yli 140 000 suomalaisen yrityksen ja yhteisön taloushallintoa ja jäsenyrityksissä lasketaan yli 300 000 palkkapussia kuukaudessa. Liiton jäsenet tarjoavat mm. talousjohtamisen, verotuksen, palkkahallinnon, rahoituksen ja yrityskauppakonsultoinnin palveluja erityisesti pk-yrityksille.

Liitto antaa jäsenilleen kaiken mahdollisen tuen, jotta tilitoimistoala, taloushallinnon hyödyntäminen ja tilitoimistojen henkilökunta kehittyvät ja jotta tilitoimistojen asiakkaat saavat osaavaa ja luotettavaa palvelua. Jäsenyys merkitsee samalla yhteisen eettisen arvopohjan omaavien alan ammattilaisten rehtiä ja antoisaa yhteistyötä.

Liiton yhteydessä toimii lisäksi Tili-instituuttisäätiö.