Taloushallintoala ja me

Suomen Taloushallintoliitto ry (TAL) on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen toimialaliitto. Suomen Taloushallintoliitto ry:n yhteydessä toimii lisäksi Tili-instituuttisäätiö.

Suomen Taloushallintoliitto ry // Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf // Accounting Finland

Suomen Taloushallintoliitto ry (TAL) on auktorisoitujen taloushallintopalveluita tarjoavien yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen toimialaliitto, jonka päämääränä on kehittää toimialaa yhdessä jäsenyritystensä kanssa.

Taloushallintoliitto tarjoaa alan yrityksille räätälöityjä palveluja kuten koulutusta, toimialauutisia ja tutkimuksia. Liitto julkaisee alan johtavaa ammattilehteä Tilisanomia ja Tilitoimistossa-lehte, hallinnoi KLT- ja PHT-tutkintoja ja valvoo alan etuja eri hankkeissa.

Taloushallintoliiton piiriin kuuluu noin 800 auktorisoitua jäsentoimipaikkaa, 3000 KLT-asiantuntijaa sekä 500 PHT-asiantuntijaa.

Auktorisointi ja auktorisoinnin edellytyksenä oleva asiantuntijatutkinto ovat vahvoja myyntiargumentteja asiakkaille ja sidosryhmille. Liiton toimialalle luomat hyvän tavan ohjeet, standardit ja työkalut sekä niiden käyttöä valvovat säännölliset tarkastukset lisäävät alan luotettavuutta ja uskottavuutta.

Taloushallintoliiton jäsenyritykset hoitavat yli 150 000 suomalaisen yrityksen ja yhteisön taloushallintoa ja jäsenyrityksissä lasketaan noin 500 000 palkkapussia kuukaudessa. Liiton jäsenet tarjoavat mm. talousjohtamisen, verotuksen, palkkahallinnon, rahoituksen ja yrityskauppakonsultoinnin palveluja erityisesti pk-yrityksille.

Liitto antaa jäsenilleen kaiken mahdollisen tuen, jotta taloushallintoala, taloushallinnon hyödyntäminen ja alalla toimivat asiantuntijat kehittyvät ja jotta jäsenten asiakkaat saavat osaavaa ja luotettavaa palvelua. Jäsenyys merkitsee samalla yhteisen eettisen arvopohjan omaavien alan ammattilaisten rehtiä ja antoisaa yhteistyötä.

Liiton yhteydessä toimii lisäksi Tili-instituuttisäätiö, joka ylläpitää muun muassa KLT- ja PHT-tutkintoja.