Om oss

Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf är ett branschförbund för auktoriserade bokföringsbyråer och konsultföretag som tillhandahåller ekonomiförvaltningstjänster. Verksamma i anslutning till Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf är även Stiftelsen för Bokföringsinstitut och Taloushallintoliiton Julkaisut Oy.

Suomen Taloushallintoliitto ry // Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf // Association of Finnish Accounting Firms

Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf är ett branschförbund för bokföringsbyråer och konsultföretag inom ekonomiförvaltning, vars syfte är att utveckla branschen i samarbete med sina medlemsföretag.

Ekonomiadministrationsförbundet tillhandahåller skräddarsydda tjänster för företag, såsom utbildning, branschnyheter och undersökningar. Förbundet ger ut den branschledande facktidskriften Tilisanomat, hanterar KLT-examen och övervakar branschintressen i olika projekt.

Ekonomiadministrationsförbundet har cirka 800 verksamhetsställen och över 2 700 KLT-experter som medlemmmar.

Bokföringsbyråernas auktorisering och den KLT-examen som krävs för auktoriseringen är starka säljargument för kunder och intressenter. De anvisningar om god sed, standarder och verktyg som förbundet har skapat liksom de regelbundna kontroller av deras tillämpning ökar branschens tillförlitlighet och trovärdighet.

Ekonomiadministrationsförbundets medlemsföretag tar hand om ekonomiförvaltning för nästan 141 000 finländska företag och samfund och i medlemsföretagen finns 301 000 avlönade anställda varje månad. Förbundets medlemmar tillhandahåller tjänster bland annat inom ekonomistyrning, beskattning, löneförvaltning, finansiering och konsultation inom företagsförvärv, framför allt till små och medelstora företag.

Förbundet ger sina medlemmar allt tänkbart stöd för att bokföringsbyråbranschen, användningen av ekonomiförvaltning och bokföringsbyråernas personal ska utvecklas och bokföringsbyråernas kunder få kompetent och tillförlitlig service. Medlemskapet innebär samtidigt ett gediget och givande samarbete mellan branschens yrkesmänniskor som har en gemensam etisk värdegrund.

I anslutning till förbundet arbetar dessutom Stiftelsen för bokföringsinstitut.