PHT-raportointi

PHT-pätevyys on voimassa toistaiseksi. Asiantuntijuuden ajantasaisuuden varmentaminen edellyttää kuitenkin raportointia työtehtävistä ja kouluttautumisesta.

Sääntöjen mukaan PHT-asiantuntijan työtehtävien tulee koostua riittävän laaja-alaisista ja monipuolisista palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä.

Ylläpitovaatimuksella ajantasaisesta kouluttautumisesta halutaan varmistaa, että tiedolliset valmiudet ovat jatkuvasti osaamisvaatimusten edellyttämällä tasolla.

Jokaisen PHT-tutkinnon suorittaneen asiantuntijan tulee raportoida vuosien 2019–2021 kouluttautumisesta sekä työtehtävistä loppuvuonna 2021.

Ylläpidon ja raportoinnin ohjeistusta tarkennetaan kevään 2019 aikana.