Hakemus

Vuoden 2020 PHT-tentin haku ei ole vielä alkanut. Haku aukeaa marraskuussa 2019.

Huomioithan, että ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tehdä seuraavia etukäteisvalmisteluja

  • Hakemuksen tekemistä ei voi välillä keskeyttää ja jatkaa myöhemmin, vaan hakemus on kirjoitettava yhdellä kertaa valmiiksi.
  • Hakemukseen tulee liittää tutkintotodistukset. Skannaa ne valmiiksi, niin ne on helppo liittää hakemukseen.
  • Mikäli et voi liittää kopiota todistuksestasi hakemukseen, lähetä se erikseen sähköpostilla osoitteeseen pht [at] taloushallintoliitto.fi . Nimeä sähköpostin otsikoksi Etunimi Sukunimi - PHT-tutkintotodistukset.
  • Huomioithan, että vain ne tutkinnot otetaan huomioon, joista on lähetetty todistuskopio!
  • Hakemuksessa tulee ilmoittaa palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon työkokemuksen määrä. Kirjoittamalla työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohdat, lomake laskee kertyneen työajan automaattisesti. Mikäli työsuhteesi jatkuu edelleen, määrittele työsuhteen päättymisajankohdaksi  haun päättymisaika eli 1.4.2019. Vain viimeiseen hakupäivään mennessä kertynyt työaika otetaan huomioon.
  • Vain palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon työkokemus huomioidaan.
  • Työtodistuksia ei tarvitse liittää hakemukseen.
  • Saat kopion tekemästäsi hakemuksesta myös omaan sähköpostiisi. Tarkistathan, että sähköpostiosoitteesi on kirjoitettu oikein.

Hakemuslomakkeeseen