Aineistoluettelo 2021

Aineistoluettelossa mainittuihin teoksiin, säädöksiin ja verohallinnon ohjeisiin on perehdyttävä. Säädös- ja ohjemuutokset on huomioitava 30.4.2021 asti. Koronavirusepidemian aiheuttamia väliaikaisia lakimuutoksia ei huomioida PHT-tutkinnossa. Tenttiin voi valmistautua myös muun vastaavat tiedot sisältävän kirjallisuuden avulla.
Alma Talent sähköiset Fokus-teokset:

Palkkahallinto
Saarinen – Aholainen – Anttila – Jääskeläinen – Murto – Peltomäki – Salo – Siitonen – Korhonen  – Kaskinen
Luvut 1–4, 6–9, 11, 13.1.–13.15 ja 14 liitteet 1–3, 8 ja 12
Alma Talent

Ennakkoperintä
Peltomäki – Laitinen
Luvut 4–8 ja 11–13
Alma Talent

Kirjat:

Palkkahallinnon säädökset 2021
Kondelin – Peltomäki
Kommentaariosuudet ja jäljempänä säädösluettelossa mainitut säädökset
Alma Talent

Työpaikan lakikirja 2021
Rusanen
Kommentaariosuudet ja jäljempänä säädösluettelossa mainitut säädökset
Edita

Verohallinnon ohjeet niihin viimeistään 30.4.2021 tehtyine muutoksineen:

Palkka ja työkorvaus verotuksessa (4.1.2019 annettu ohje dnro VH/3003/00.01.00/2018)
Luontoisedut verotuksessa (25.1.2021 annettu ohje dnro VH/414/00.01.00/2021)
Henkilökuntaedut verotuksessa (21.12.2020 annettu ohje dnro VH/8505/00.01.00/2020)
Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa (18.12.2019 annettu ohje dnro VH/4795/00.01.00/2019)
Ennakonpidätyksen toimittaminen (22.12.2020 annettu ohje dnro VH/5999/00.01.00/2020)
Työstä välittömästi johtuvat kustannukset ennakkoperinnässä (11.6.2019 annettu ohje dnro VH/708/00.01.00/2019)
Sairausvakuutusmaksu (10.12.2020 annettu ohje dnro VH/7622/00.01.00/2020)
Ulkomailla työskentelyn verotus (2.12.2020 annettu ohje dnro VH/20001/00.01.00/2020)
Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus (2.12.2020 annettu ohje dnro VH/20002/00.01.00/2020)
Työsuhteen päättymiseen liittyvien suoritusten verotus (7.9.2018 annettu ohje dnro A101/200/2018)
Palkat: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin (15.12.2020 annettu ohje dnro VH/8237/05.00.00/2020)
Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät (16.12.2020 annettu ohje dnro VH/8240/05.00.00/2020)
Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työnantajan erillisilmoitus (22.12.2020 annettu ohje dnro VH/8368/00.01.00/2020)
Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot (16.12.2020 annettu ohje dnro VH/8239/05.00.00/2020)
Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset (4.12.2020 annettu ohje dnro VH/7642/05.00.00/2020)
Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot (22.12.2020 annettu ohje dnro VH/8371/00.01.00/2020)
Tietojen korjaaminen tulorekisterissä (11.12.2020 annettu ohje dnro VH/8120/05.00.00/2020)
Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet (11.12.2020 annettu ohje dnro VH/8119/05.00.00/2020)

ädökset:

Työsuhde

Työaikalaki 872/2019  
Työehtosopimuslaki 436/1946   
Työsopimuslaki 55/2001    
Vuosilomalaki 162/2005

Sosiaalivakuuttaminen

Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta 771/2016   
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 555/1998
Sairausvakuutuslaki 1224/2004 
Työntekijän eläkelaki 395/2006   
Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015   

Ennakkoperintä

Ennakkoperintäasetus 1124/1996
Ennakkoperintälaki 1118/1996    
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 768/2016    
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 627/1978    
Laki tulotietojärjestelmästä 53/2018   
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta 1551/1995  
Laki verotusmenettelystä 1558/1995    
Tuloverolaki 1535/1992   
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 939/2020   
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta 988/2019   
Verohallinnon päätös takaisin perittyjen tulojen takaisinmaksun määräpäivästä suorituksen maksajan verotuksessa 1596/2019
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2021 827/2020 
Verohallinnon päätös vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista 829/2020

Muut

Ulosottokaari 705/2007 (3 luku 66 §; 4 luku 2 ja 45–68 §:t; 13 luku 1–3 §:t)

Tarjoukset PHT-tutkintoon hakijoille kirjallisuudesta

Olemme neuvotelleet huipputarjouksen kaikille PHT-tutkinnon hakijoille. Saat käyttöösi omat, henkilökohtaiset tunnukset sähköisiin Alma Talent Fokus-teoksiin Palkkahallinto ja Ennakkoperintä:

  • 5 kk:n käyttöoikeus 123,00 € sis. alv
  • 12 kk:n käyttöoikeus 272,00 € sis. alv (norm. vuosihinta 449 € + alv)

Sopimus on määräaikainen ja sisältää käyttöoikeuden kumpaankin teokseen. Voit itse päättää tarjousjakson aloitusajan.

Palkkahallinnon säädökset 2021 -kirjan saat -30% alennuksella, hintaan 81,00 € sis. alv (norm. 116€)

Tilaukset ja lisätietoja:
Lotta Saunamäki
lotta.saunamaki [at] almamedia.fi tai
040 661 4722