Aineistoluettelo 2020

Ao. aineistoluettelo on vuoden 2020 aineisto. Vuoden 2021 PHT-tentin aineistoluettelo päivitetään tammikuun aikana. Aineistoluettelossa mainittuihin teoksiin, säädöksiin ja verohallinnon ohjeisiin on perehdyttävä. Säädös- ja ohjemuutokset on huomioitava 30.4.2020 asti. Koronavirusepidemian aiheuttamia väliaikaisia lakimuutoksia ei huomioida PHT-tutkinnossa.
Alma Talent sähköiset Fokus-teokset:

Palkkahallinto
Saarinen – Aholainen – Anttila – Korhonen – Peltomäki – Salo – Siitonen – Murto – Jääskeläinen
Luvut 1–4, 6–9, 11, 13.1.–13.15 ja 14 liitteet 1–3, 8 ja 12
Alma Talent

Ennakkoperintä
Laitinen – Peltomäki
Luvut 4–8 ja 11–12
Alma Talent

Kirjat:

Palkkahallinnon säädökset 2020
Kondelin – Peltomäki
Kommentaariosuudet ja jäljempänä säädösluettelossa mainitut säädökset
Alma Talent

Työpaikan lakikirja 2020
Rusanen
Kommentaariosuudet ja jäljempänä säädösluettelossa mainitut säädökset
Edita

Verohallinnon ohjeet niihin viimeistään 30.4.2020 tehtyine muutoksineen:

Palkka ja työkorvaus verotuksessa (4.1.2019 annettu ohje dnro VH/3003/00.01.00/2018)
Luontoisedut verotuksessa (1.2.2019 annettu ohje dnro VH/452/00.01.00/2019)
Henkilökuntaedut verotuksessa (20.12.2018 annettu ohje dnro VH/3082/00.01.00/2018)
Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa (18.12.2019 annettu ohje dnro VH/4795/00.01.00/2019)
Ennakonpidätyksen toimittaminen (6.6.2019 annettu ohje dnro VH/2001/00.01.00/2019)
Työstä välittömästi johtuvat kustannukset ennakkoperinnässä (11.6.2019 annettu ohje dnro VH/708/00.01.00/2019)
Sairausvakuutusmaksu (7.1.2020 annettu ohje dnro VH/5827/00.01.00/2019)
Ulkomailla työskentelyn verotus (18.4.2019 annettu ohje dnro VH/1007/00.01.00/2019)
Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus (2.1.2020 annettu ohje dnro VH/5019/00.01.00/2019)
Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät (23.12.2019 annettu ohje dnro VH/6312/00.01.00/2019)
Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työnantajan erillisilmoitus (23.12.2019 annettu ohje dnro VH/6314/00.01.00/2019)
Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot (23.12.2019 annettu ohje dnro VH/6313/00.01.00/2019)
Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset (2.1.2020 annettu ohje dnro VH/6316/00.01.00/2019)
Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot (23.12.2019 annettu ohje dnro VH/6318/00.01.00/2019)
Tietojen korjaaminen tulorekisterissä (27.12.2019 annettu ohje dnro VH/6315/00.01.00/2019)

ädökset:

Työsuhde

Työaikalaki 872/2019  
Työehtosopimuslaki 436/1946   
Työsopimuslaki 55/2001    
Vuosilomalaki 162/2005

Sosiaalivakuuttaminen

Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta 771/2016   
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 555/1998
Sairausvakuutuslaki 1224/2004 
Työntekijän eläkelaki 395/2006   
Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015   

Ennakkoperintä

Ennakkoperintäasetus 1124/1996
Ennakkoperintälaki 1118/1996    
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 768/2016    
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 627/1978    
Laki tulotietojärjestelmästä 53/2018   
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta 1551/1995  
Laki verotusmenettelystä 1558/1995    
Tuloverolaki 1535/1992   
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 927/2018    
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta 998/2019   
Verohallinnon päätös takaisin perittyjen tulojen takaisinmaksun määräpäivästä suorituksen maksajan verotuksessa 1596/2019
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2020 1099/2019   
Verohallinnon päätös vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista 1116/2019   

Muut

Ulosottokaari 705/2007 (3 luku 66 §; 4 luku 2 ja 45–68 §:t; 13 luku 1–3 §:t)

 

Tutustu PHT-tutkinnon aineistoluettelon tarjouksiin alta ladattavista dokumenteista.