Ylläpitokoulutus

Ylläpitovaatimuksella kouluttautumisesta varmistetaan, että PHT-asiantuntijan ajantasaiset tiedot ovat alan osaamisvaatimusten mukaiset. Asiantuntijalta edellytetään sekä osaamista ylläpitävää että lisäävää koulutusta. Asiantuntijan osaamisedellytykset varmistavat ammattikunnan arvostuksen säilymisen. PHT-ylläpitovaatimukset sekä raportoinnin aikataulu ja -tapa vahvistuvat vuoden 2018 aikana.