PHT-raportointi

PHT-pätevyys on voimassa toistaiseksi. Asiantuntijuuden ajantasaisuuden varmentaminen edellyttää kuitenkin raportointia työtehtävistä ja kouluttautumisesta. PHT-ylläpitovaatimukset sekä raportoinnin aikataulu ja -tapa vahvistuvat vuoden 2018 aikana.

Sääntöjen mukaan PHT-asiantuntijan työtehtävien tulee koostua riittävän laaja-alaisista ja monipuolisista palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä.

Ylläpitovaatimuksella ajantasaisesta kouluttautumisesta halutaan varmistaa, että tiedolliset valmiudet ovat jatkuvasti osaamisvaatimusten edellyttämällä tasolla.