Osaamiskartoitus

Osaamiskartoitus on jäsenpalvelu, joka sopii kaikien kokoisille tilitoimistoille. Se on erinomainen työväline tilitoimistolle henkilöstön ammatilliseen kehittämiseen ja sen seuraamiseen.

 

Mitä hyötyä jäsentoimisto saa TAL-osaamisraportista:

  1. heti käyttöön otettava työkalu osaamisen kehittämiseen
  2. kokonaiskuva osaamisesta, potentiaalista ja tahtotilasta kehittyä
  3. organisaatiosi nykyinen osaamistaso ja kehittämistarpeet verrattuna muihin jäsentoimistoihin.

Osaamiskartoituksen toteutus:

  1. alkukartoitus jäsentoimiston tulevaisuuden osaamistarpeista
  2. henkilöstö arvioi oman tämänhetkisen osaamisensa sekä eri osaamisalueiden merkityksen omassa työssään nyt ja tulevaisuudessa
  3. tuloksena työkalu, jonka avulla rakentaa tulevaisuuden osaamisen kehittämistä.

Kokemuksia osaamiskartoituksesta

"Osaamisen mittaaminen on Gallantin yksi strateginen painopiste, jonka tavoitteena on löytää oikea tapa gallantilaisten osaamisen kehittämiseen ja kehittymisen seurantaan. Taloushallintoliiton osaamiskartoituksen merkityksellisyys korostuu, kun gallantilaiset pääsevät vertaamaan osaamistasoaan toimialan keskimääräiseen osaamistasoon. Osaamisen kehittäminen ja jatkuva mittaaminen tulevat jatkossa kulkemaan käsi kädessä, jolloin voimme seurata kehittämisen vaikuttavuutta ja muuttaa painopisteitä tarvittaessa.

Tuomas Tahvanainen
Toimitusjohtaja
Gallant Oy

Osaamiskartoitus on juuri sinulle, joka haluat panostaa henkilöstöösi ja tulevaisuuden kilpailukykyysi.

Varaa aika jäsenyrityksille ilmaiseen tarvekartoitukseen.

Lisätietoja: Miisa Vierikko puh. 040 451 7617 miisa.vierikko [at] taloushallintoliitto.fi tai Kati Stenman puh 040 742 8142 kati.stenman [at] taloushallintoliitto.fi