Moduuli 6: Tulorekisteri-ilmoittaminen kansainvälisissä tilanteissa

Sisältö

Tässä moduulissa vahvistat osaamistasi seikoista, jotka vaikuttavat Suomessa työskentelevän ulkomaisen työntekijän sekä ulkomaille töihin lähetetyn työntekijän työnantajamenettelyihin ja ilmoittamiseen.
Saat varmuutta soveltaa kansainvälisiin työskentelytilanteisiin liittyvää lainsäädäntöä ja menettelyitä ja tiedät, mitä tietoja tarvitaan työntekijän rekisteröimiseksi. Saat tietoa, miten ulkomailta Suomeen töihin tulevan työntekijän verotus voi vaihdella eri tilanteissa ja miten se vaikuttaa ilmoittamiseen.
Ymmärrät, miten ulkomaisen ja suomalaisen maksajan velvoitteet eroavat toisistaan ja tunnistat ulkomaantyöskentelyyn liittyvät työnantajamenettelyt ja ilmoittamisvelvoitteet sekä tilanteet, joissa ulkomaantyöskentelystä on annettava lisätietoja.
Lisäksi vahvistat osaamistasi annettujen kansainvälisten tietojen oikaisemisen menettelyistä ja periaatteista.

Koulutuksessa on 9 osaa. Osat sisältävät yhteensä 2 tuntia koulutusvideoita sekä 64 niihin liittyvää tehtävää.

  • Osa 1​: Ulkomaisten työntekijöiden ilmoittamiseen ja verotukseen vaikuttavia seikkoja
  • Osa 2:​ Työntekijöiden rekisteröinti​
  • Osa 3: Vakuuttamisvelvollisuus – ilmoittaminen tulorekisteriin​
  • Osa 4: Työnantajamenettely Suomessa – ulkomaiset työntekijät
  • Osa 5: Annettujen tietojen korjaaminen
  • Osa 6: Ulkomaisen vuokratyövoiman käyttö ja velvoitteet
  • Osa 7: Ulkomaantyö – ​työnantajamenettely ja ilmoittaminen​
  • Osa 8: Lisätietojen antaminen ulkomaantyöskentelystä
  • Osa 9: Ulkomaantyöstä ilmoitettujen tietojen korjaaminen