Vakavaraisuus ja riippumattomuus

Jäseneksi voidaan hyväksyä vakavarainen ja riippumattomassa asemassa oleva hakija, jolla on hyvät valmiudet toimeksiantojen hoitamiseen ja hyväksyy liiton valvonnan ja toiminnan tarkastukset.

Vakavaraisuus

Tilitoimiston vakavaraisuuden arvioimisessa käytetään liiton auktorisointivalvonnassa kahta kriteeriä:

 • omavaraisuusasteen on oltava vähintään 20%
  = oma pääoma / (tase yhteensä - saadut ennakot) * 100
  ja
 • suhteellisen velkaantuneisuuden korkeintaan 50%
  = vieras pääoma / (liikevaihto jatkuvista tilitoimistoalan toimeksiannoista (12 kk) + liikevaihto muusta liiketoiminnasta (12kk)) * 100

Näistä vakavaraisuuden tunnusluvuista molempien kahden tulee täyttyä. Jos näin ei ole, tilitoimiston on annettava selvitys vakavaraisuudestaan liiton tarkastuslautakunnalle.

Henkilöyhtiön ja toiminimen vakavaraisuutta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon yhtiömiesten / omistajan yksityisluontoinen varallisuus.

Kannattavuus

Tilitoimiston kannattavuuden mittariksi on asetettu, että tilitoimistotoiminnan liikevaihto / hlö tulee olla vähintään 46 000 € (ilman ohjelmistopalvelujen läpilaskutusta sekä henkilöstön lukumäärä kokoaikaisiksi muutettuna).

Jos näin ei ole, jäsentoimiston on annettava selvitys tilitoimistotoiminnan kannattavuudestaan liiton tarkastuslautakunnalle. 
 

Riippumattomuus

Tilitoimiston tulee kyetä itsenäisesti harjoittamaan liiketoimintaansa kannattavasti. Myös esim. pankin, kaupan keskusliikkeen tai vakuutuslaitoksen omistama tilitoimisto voidaan hyväksyä jäseneksi, jos se täyttää jäsenedellytykset ja käyttää itsenäistä päätösvaltaa tilitoimistotoimialaan liittyvissä kysymyksissä.

Riippumattomuus tarkoittaa sitä, että toimeksiannosta sopimiseen ja sen hoitamiseen ei vaikuta mikään ulkopuolinen intressi.

Yksi riippumattomuuden näkyvä merkki on se, että tilitoimistot hoitavat toimeksiannot Hyvän tilitoimistotavan mukaan. Riippumattoman tilitoimiston asiakassopimuksiin sisältyy ehto, että asiakkaan tietoja ei voida luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan nimenomaista valtuutusta.

Tilitoimiston tulee informoida asiakasta tilanteessa, jossa tilitoimistolla on taloudellinen tai muu asiakkaan toimeksiannon hoitoon vaikuttava intressi. Esimerkkeinä seuraavat tilanteet:

 • Toimiminen kolmannen (kuten vakuutusyhtiön, rahoitusyhtiön, ohjelmistotalon) osapuolen asiamiehenä tai edustajana.
 • Toimiminen hallituksen jäsenenä asiakkaan kanssa kilpailevassa yrityksessä.
 • Riippuvuus asiakkaasta, toimeksiannon merkittävyys tilitoimiston asiakaskunta huomioiden.