KLT-vastuuhenkilö

Jäsenenä oleva ja jäsenyyttä hakeva tilitoimisto nimeää itselleen sääntöjen mukaisen kirjanpitotoiminnasta vastaavan hoitajan eli KLT-vastuuhenkilön, jolla on voimassa oleva alan KLT-tutkinto.

KLT-vastuuhenkilö

  • on velvollinen huolehtimaan siitä, että auktorisoidun tilitoimiston tilitoimistotoiminnassa noudatetaan taloushallintopalvelualan hyvää tapaa.
  • on velvollinen olemaan paikalla jäsentarkastuksissa.
  • on velvollinen vastaamaan Taloushallintoliiton jäsenraportointiin joka toinen vuosi (= toimintaselvitys auktorisoinnin jatkamisesta varten).
  • on oikeus saada jäsentilitoimistoa koskevia luottamuksellisia tietoja ja luottamuksellista viestintää.