KLT-vastuuhenkilö

Jäsenenä oleva ja jäsenyyttä hakeva tilitoimisto nimeää sääntöjen mukaisen palveluista vastuullisen henkilön, jolla on tuotettuun palveluun soveltuva voimassa oleva KLT-, PHT- tai muu alalla yleisesti tunnustettu asiantuntijatutkinto.

KLT-vastuuhenkilö

  • on velvollinen huolehtimaan siitä, että auktorisoidun tilitoimiston tilitoimistotoiminnassa noudatetaan taloushallintopalvelualan hyvää tapaa.
  • on velvollinen olemaan paikalla jäsentarkastuksissa.
  • on velvollinen vastaamaan Taloushallintoliiton jäsenraportointiin joka toinen vuosi (= toimintaselvitys auktorisoinnin jatkamisesta varten).
  • on oikeus saada jäsentilitoimistoa koskevia luottamuksellisia tietoja ja luottamuksellista viestintää.