Hinnoittelumotivaattori

Liiton Tilitoimiston liiketoiminnan asiantuntijaryhmä on kehittänyt jäsentilitoimiston käyttöön TAL-Hinnoittelumotivaattorin. Se on sisäisen laskennan excel-työkalu, jonka soluihin tilitoimisto täyttää omat kustannuksia ja toiminnan rakennetta koskevat tietonsa. Motivaattorista on pyritty tekemään riittävän kattava mutta silti helppokäyttöinen, jotta se innostaisi mahdollisimman monia kehittämään omaa toimintaansa. Motivaattorin laskentaidean voi monistaa myös usean asiakkaan käyttöön.

Motivaattorin avulla pystyy kätevästi laskemaan paljonko oman tilitoimiston sisäisen keskimääräisen laskutustuntihinnan tulisi olla, jotta asetetut tavoitteen saavutetaan. Motivaattori muistuttaa tärkeistä tavoiteasioista kuten laskutusastetavoitteen ja voittotavoitteen asetannasta sekä omistajapalkkojen huomioimisesta kustannuslaskennassa markkina-arvoisina. TAL-Hinnoittelumotivaattoriin valmiiden kaavojen avulla voi helposti huomata, miten suuri vaikutus laskutusasteen ja sisäisen keskilaskutushinnan pienilläkin muutoksilla on kannattavuuteen ja sitä kautta pidemmällä tähtäimellä myös yrityksen arvoon.

Taloushallintoliitto ei anna hintasuosituksia jäsenilleen eikä ota kantaa näiden hintatasoon.