Tilitoimiston johtaminen ja henkilöstö

Tilitoimiston johtamisen työkaluiksi Taloushallintoliitto on tuottanut perinteisempien laatulomakkeiden lisäksi myös tilitoimiston liiketoiminnallisen johtamisen tueksi Hinnoittelumotivaattorin, jonka avulla se pystyy selvittämään mm. laskutusasteen vaikutusta kannattavuuteen sekä tasapainotetun TAL-mittariston, nämä löytyvät alasivuilta.

Tilitoimiston varahenkilöjärjestelmä

Tilitoimiston varahenkilöjärjestelmällä turvataan toimeksiantojen jatkuvuus myös mahdollisissa poikkeustilanteissa. Näitä voivat olla mm. sairauden, onnettomuuden tai muun syyn aiheuttamat äkilliset poissaolot. Ohjeet varahenkilöjärjestelmän toteuttamiseen on löytyy Aiheesta muualla -linkistä sivun alalaidasta.

Koulutus

Henkilöstön ammatillista kehittymistä ja kouluttautumista on hyvä seurata. Koulutuskorttiin kirjataan työntekijän pohjakoulutus sekä se, mitä on sovittu perehdytyksestä. Jäsensisällössä on ladattavissa Henkilöstön koulutuskortti -lomake.

Koulutuksen kulujen takaisinperintä

Työntekijä ja työnantaja voivat halutessaan sopia, että mikäli työsuhde päättyy lyhyeksi katsotun ajan kuluttua koulutuksen loppumisesta, työntekijä suorittaa osan tai kaikki koulutuskustannukset työnantajalle. Jäsensisällössä on esimerkki jota voi hyödyntää sopimuksen tekemiseen.

TAL-STA1 8

Sähköpostin lukuoikeus

Jäsensisällössä on Taloushallintoliiton laatima suostumuslomake sähköpostiviestien lukemiseen, siihen liittyvä vaitiolositoumus ja lukusuostumuksen peruutus. Suostumalla sähköpostiviestien lukemiseen työntekijä suostuu siihen, että nimeltä mainituilla henkilöillä on oikeus lukea tämän sähköpostia tietyn jaksoisen poissaolon aikana ja työsuhteen päättymisen jälkeen.

TAL-STA2 1.6

Salassapitovelvollisuus

Taloushallinnon palveluyrityksen työntekijät saavat työssään yksityiskohtaista tietoa asiakkaan toiminnasta sekä sen liike- ja ammattisalaisuuksista. Suhde asiakkaaseen on luottamuksellinen jo hyvän liiketavan mukaan. Jäsensisällössä on jäsentoimistoille tuotettua tietoa alla olevasta linkistä.

Työntekijöiden kanssa kannattaa aina tehdä salassapitosopimus. Allekirjoittamalla salassapitosopimuksen työntekijä sitoutuu mm. pitämään salassa työnantajan ja asiakkaiden liike- ja ammattisalaisuudet sekä osaltaan huolehtii aineiston huolellisesta ja turvallisesta säilyttämisestä.

Jäsensisältönä oleva salassapitosopimuslomake ja ohjeistus on laadittu jäsenten käyttöön.

TAL-STA2 1.7