Liiketoiminnan johtamisen TAL-mittarit

Taloushallintoliiton tilitoimiston liiketoiminnan asiantuntijaryhmä on valinnut liiketoiminnan mittaamiseen tarkoitetuista mittareista tilitoimistoalalle parhaiten sopivat 22 mittaria. Tämä ns. tilitoimistoalan tasapainotettu mittaristo tarkastelee tilitoimistoliiketoimintaa seuraavista näkökulmista: omistaja, asiakas, henkilöstö, osaamiskyky ja prosessit.

Mittarit on tarkoitettu kaiken kokoisille ja eri liiketoimintamalleilla ja strategioilla toimiville jäsenille toiminnan kehittämisen välineeksi. Osa mittareista on tuttuja ja osan laskemiseksi on hyvä varata hieman aikaa, ainakin ensimmäisellä kerralla, kun tietoja pitää selvittää ensimmäisen kerran.

Muista, että saat sitä mitä mittaat! Jotta hyödyt mittareista parhaalla mahdollisella tavalla, mieti ja vertaa mikä lukuarvon pitäisi omalla kohdallanne olla ja millä tekijöillä ja keinoilla tavoitteet voidaan saavuttaa!

Jäsentoimistojen johtajille jäsensisältönä apuväline laskemiseen sekä  termien tarkemmat määritelmät sekä keskiarvoluvut.

Alla on kuvattu TAL-mittarit ja niiden laskeminen.

TAL-mittarit

Omistaja

Laskutusaste % = Asiakkaille kohdistetut tunnit / Läsnäolotunnit
Keskituntilaskutus e/h = Liikevaihto / Läsnäolotunnit
Oikaistu käyttökate % = (Liikevoitto + poistot + omistajajohdon vuosipalkat markkinahinnalla + huoneistokulut markkinahinnalla) / Liikevaihto
Liikevaihdon kehitys % = Liikevaihto / Liikevaihto ed. kaudella
Tehdyt tarjoukset % = Tehtyjen tarjousten määrä / Asiakasmäärä jakson lopussa
Oikaistu henkilöstökulu % = Tuloslaskelman henkilöstökulut, omistajajohdon vuosipalkka oikaistuna markkinahintaan / Liikevaihto

Asiakas

Asiakastyytyväisyys 1-5: Asiakastyytyväisyystutkimuksen arvosana asteikolla 1-5
Kirjanpitojen läpimenoaika työpv = ALV-kirjanpitojen läpimenopäivien summa / Tehtyjen alv-kirjanpitojen lukumäärä
Asiakkaiden vaihtuvuus % = (Uudet asiakkaat + vanhat asiakkaat) / Asiakasmäärä lopussa / 2
Mediaanilaskutus e: Keskimmäinen vuosilaskutus niiden suuruusjärjestyksessä

Henkilöstö

Työpaikkaylpeys 1-5: Työntekijäkyselyn arviointien keskiarvo väittämästä "Olen ylpeä työpaikastani". Asteikko 1-5
Työyhteisön ilmapiiri 1-5: Työntekijäkyselyn arviointien keskiarvo väittämästä "Työyhteisössäni on hyvä ilmapiiri". Asteikko 1-5
Kehittymismahdollisuus 1-5: Työntekijäkyselyn arviointien keskiarvo väittämästä "Minulla on mahdollisuus kehittyä työssäni työpaikassani" . Asteikko 1-5
Työntekijöiden vaihtuvuus % = (Uudet työntekijät + Poistuneet työntekijät) / Työntekijät jakson lopussa / 2

Osaamiskyky

Koulutustunnit % = Ulkoiset koulutustunnut + Sisäiset koulutustunnit / Työntekijät jakson lopussa / 7,5
KLT ja/tai PHT %: KLT:n ja/tai PHT:n suorittaneet henkilöt / Työntekijöiden määrä
Korkeakoulututkinnot %: Yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä / Työntekijöiden määrä
Oikaistu keskipalkka e/kk = Kuukauden palkkasumma sis. luont.edut oikaistuna omistajajohdon vuosipalkat markkinahinnalla / Työntekijöiden lkm

Prosessit

Ostolaskujen sähköisyys % = Niiden asiakkaiden lukumäärä, joilla on ostolaskujen sähköinen kierrätysjärjestelmä / Asiakasmäärä
Ostolaskujen käsittelyaika min = (Ostolaskujen sähköisen järjestelmän eri työvaiheiden työtunnit yhteensä * 60 / sähköisessä järjestelmässä käsiteltyjen ostolaskujen kokonaislukumäärä kpl) + (Ulkopuolisessa skannauspalvelussa käsiteltyjen laskujen % osuus ed. määrästä * kustannus/skannattu ostolasku * Sähköisessä järjestelmässä käsiteltyjen ostolaskujen kokonaismäärä) / (Tilitoimistotoiminnan liikevaihto / Läsnäolotunnit*60 / Sähköisessä järjestelmässä käsiteltyjen ostolaskujen kokonaismäärä)
Palkkalaskelmien käsittelyaika min = Tehtyjen palkkalaskelmien lukumäärä / Palkanlaskentatyöhön asiakkaille kohdistettu työaika
Myyntisaamisten kiertoaika pv = Myyntisaamiset / Liikevaihto