Sopimuksen päättäminen KL2004 ehtojen mukaan

irtisanomisaika

Jos muuta ei ole sovittu sopimuksen allekirjoitusosassa, KL2004:n kohdan 7. Sopimuksen voimassaolo mukaan

"Sopimus on voimassa toistaiseksi kahden (2) kuukauden irtisanomisajoin, ellei muuta ole sovittu. Jos kumpikaan osapuoli ei irtisano määräaikaista sopimusta vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sovitun määräajan päättymistä, sopimuksen voimassaolo jatkuu toistaiseksi kahden (2) kuukauden irtisanomisajoin. "

Hyvän tilitoimistotavan mukaan asiakassuhteen päättyessä toimeksianto hoidetaan sopimuksen mukaisesti loppuun saakka. Irtisanomisaikana tehdään niitä asiakastöitä, joita tehtäisiin vastaavana ajanjaksona palvelun jatkuessa normaalisti. Kahden kuukauden irtisanomisaikaa pidetään yleisesti kohtuullisena, vaikka kirjallista sopimusta ei olisikaan. Näin varataan kummallekin osapuolelle mahdollisuus irtaantua sopimuksesta hallitusti.

Eräät palvelut sopimuksen päättyessä

KL2004 ehtokohdan 11. mukaan Jos sopimus päättyy ennen kuin sopimuksen aikana päättyneen tilikauden tilinpäätös on tehty, tilitoimisto laatii tilinpäätöksen jos asiakas maksaa siitä ennakkomaksun ja toimittaa tilitoimistolle tilinpäätöstä varten tarvittavat tiedot ja aineiston.

Jos sopimus päättyy kesken tilikauden, ennakkomaksun saatuaan, tilitoimisto laatii käytettävissään olevien tietojen perusteella tasetilien erittelyt. Vastaavasti tilitoimisto huolehtii palkanlaskennan ja palkkakirjanpidon kannalta tarpeelliset erittelyt.

Tilitoimisto veloittaa edellä mainituista Palveluista kustannukset ja palkkion käytäntönsä mukaan.

Oikeudet aineistoon, aineiston pidätysoikeus ja aineiston luovuttaminen asiakkaalle

KL2004 ehtokohdan 12. mukaan: Tilitoimiston tuottaman aineiston ja tietokantojen oikeudet kuuluvat tilitoimistolle. Tällä ehdolla ei ole vaikutusta niihin oikeuksiin, jotka asiakkaalla on tilitoimistolle antamaansa aineistoon.

Tilitoimistolla on oikeus pitää hallussaan olevat asiakkaan toimittaman aineiston perusteella tai muutoin asiakasta varten laatimansa aineistot kunnes kaikki tilitoimiston asiakkaalta olevat saatavat on maksettu, ellei konkurssi- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tilitoimisto luovuttaa maksun saatuaan asiakkaan aineiston viipymättä asiakkaalle. Asiakas huolehtii kustannuksellaan aineiston noutamisesta. Jos asiakas ei nouda aineistoa tilitoimiston ilmoittamaan määräaikaan mennessä, tilitoimisto lähettää sen kirjattuna postiennakkolähetyksenä, ellei toisin sovita.

Tilitoimistolla on oikeus säilyttää kopiot laatimastaan aineistosta myös Sopimuksen päätyttyä. Perustiedot  tilitoimisto säilyttää vähintään viisi vuotta sopimuksen päättymisestä.

Tilitoimistolla on oikeus periä asiakkaan aineiston säilyttämisestä eri maksu.

Jos asiasta ei ole erikseen sovittu, tämän ehtokohdan mukaan asiakkaalle eivät kuulu tilitoimiston omien työmenetelmien mukaisesti syntyneet kirjanpidon tietokannat, joihin asiakasta varten laaditut sopimuksenmukaiset aineistot ja kirjanpitolainsäädännön mukaiset esim. kirjanpitokirjat perustuvat. Sopimuksen päättämiseen kuuluvat normaalin sopimuksenmukaisen palveluntuottamisen lisäksi ainoastaan kohdan Eräät palvelut sopimuksen päättyessä -mukaiset toimet. Mikään ei luonnollisestikaan estä tilitoimistoa luovuttamasta näitä tietokantoja asiakkaalle vaikka ilmaiseksi.