Palkkahallintopalvelu

Palkkahallinnon TAL-laatulomakkeet on laadittu helpottamaan dokumentointia. Dokumentoinnilla on keskeinen osa tilitoimiston riskien hallintaa. Tulkintatilanteessa on esimerkiksi tärkeää dokumentoida asiakkaalta saatu päätös tai toimintatapaohjeistus.

TAL-laatulomakkeet ovat Taloushallintoliiton jäsentoimistojen sivuille kirjautuneiden työntekijöiden käytettävissä.

Opas palkkahallinnosta tilitoimistossa

Taloushallintoliitto on julkaissut vuodesta 2012 PHT-opasta. Siihen on koottu yhteen ohjeita palkkahallinnon palveluista, käytännöistä, asiakkuuden hallinnasta, tietoturvasta sekä henkilötietolaista. PHT-opas on työkalu erityisesti palkanlaskentaulkoistusten suunnitteluun sekä aloittelevan palkka-ammattilaisen perehdyttämiseen, mutta kokoava tietolähde myös edistyneemmille palkanlaskijoille.

Asiakassuhteen perustiedot

Kaikkien palkkahallinnon asiakkaiden perustiedot on hyvä kerätä ja säilyttää yhteneväisellä tavalla. 

Aineistopuutteet

Aineistopuutteet voidaan pyytää kirjallisesti siten että kopio näistä pyynnöistä jää palveluyritykseen.

Huomautuskirjeet

Ylitöiden tekemisestä ja matkakustannusten korvaamisesta voi asiakkaalle tiedottaa ja tarvittaessa huomauttaa kirjallisesti.

Laskelmapohjat ja täsmäytyslomakkeet

Taloushallintoliiton jäsenten kirjautuneille työntekijöille on sivulla tarjolla seuraavat laskelalomakkeet: 

 • Vakuutusmaksujen riittävyyslaskelma
 • Asuntoetulaskelma
 • Autoetulaskelma
 • Puhelinedun alv-oikaisu
 • Laskelma palkkakustannuksista sivukuluineen
 • Laskelma palkkakustannuksista sivukuluineen rakennusalalle
  (Huom. muista päivittää vuosittain muuttuvat luvut ja prosentit)

Lisäksi täsmäytyslomakkeet-dokumentti sisältää

 • palkanlaskennan tietojen täsmäytyslomakkeen,
 • palkkahallinnon ja kirjanpidon täsmäytyslomakkeen ja
 • kuukausikirjanpidon täsmäytyslistan.