Yleisimmät kysymykset TAL2018 sopimusuudistuksesta

Vastauksia päivitetään jatkuvasti. Viimeksi päivitetty 16.3.2018

Mitä nyt pitää tehdä ja mitä voi tehdä myöhemmin?

1. Noudattaaksesi EU-asetusta tietosuojasta tee Sopimukset henkilötietojen käsittelystä TAL2018 asiakkaiden kanssa viimeistään 25.5.2018. Jäsenet voivat käyttää word-pohjaa tai maaliskuun aikana ilmestyvää Kohon kanssa yhteistyössä toteutettun Tilitoimistopalvelujen sopimuskoneen TAL2018 yhteyteen tulevaa vaihtoehtoista erillistä Sopimusta henkilötietojen käsittelystä TAL2018.

2. Taloushallintoliitto suosittelee toimeksiantosopimuksen yleisten sopimusehtojen muuttamista TAL2018-ehdoiksi. Jäsenille löytyy mallikirje asiasta.

3. Jos sopimukset ovat muutoin ajantasalla, ei niitä tarvitse tämän uudistuksen takia uudistaa. Kuitenkin jos palveluissa on päivitettävää, kannattaa ne päivittää ajantasalle samalla edellisten toimenpiteiden kanssa tai myöhemmin sopivana hetkenä.

MILLOIN TILITOIMISTOPALVELUJEN SOPIMUSKONE TAL2018 ILMESTYY?

Sisältöä ollaan koodaamassa Kohossa ja se ilmestyy viimeistään huhtikuun alussa.

MILLOIN RUOTSIN- ja englanninkielinen sopimus ilmestyvät?

Englanninkielinen käännös on julkaistu jäsenille nettisivuilla. Ruotsinkielinen julkaistaan vielä maaliskuun aikana. Taloushallintoliiton sopimuskoneeseen ne päivittyvät myöhemmin.

Miksi on tärkeää, ettei asiakkaan tehtäviä luetella sopimuksessa?

TAL2018 sopimus ja Yleiset sopimusehdot TAL2018 ovat laadittu siten, että tilitoimisto ottaa hoitaakseen vain ne tehtävät, jotka sopimuksessa luetellaan ja kaikki muu on asiakkaan vastuulla. Mikäli asiakkaan tehtäviä lueteltaisiin voisi tulkinta juristimme mukaan olla, että asiakkaan vastuu rajautuisi niihin ja kaikki muu olisi asiantuntijavastuun nimissä tilitoimiston vastuulla.

Palvelukuvauksessa voidaan luetella mitkä ovat asiakkaan tehtävät palvelun tuottamiseksi. 

Tarvitseeko rekisterinpitäjän ja käsittelijän selosteet täyttää myös sellaisten asiakkaiden osalta, joilla ei ole palkanlaskennasta toimeksiantoa tilitoimistolle, mutta esimerkiksi asiakkaina pääasiassa henkilöasiakkaita? Vai tarvitaanko selosteet ainoastaan palkkahallinnon rekistereitä koskien?

Selosteet on täytettävä kaikissa tilanteissa, joissa henkilötietoja käsitellään asiakkaan puolesta. Näitä voivat siis olla esimerkiksi yhdistyksen jäsenmaksulaskutus ja -seuranta sekä yksityishenkilöiltä olevien saatavien seuranta asiakkaan rekisterissä.

Kun tilitoimistolla on asiakkaana ammatinharjoittaja tai maanviljelijä, koskeeko tietosuoja-asetus myös näiden tietoja? Pitääkö laskutukseen liittyvästä rekisteristä huolehtia tällöin tietosuoja-asetuksen määrittelemällä tavalla?

Heillä on y-tunnus, mutta he ovat kuitenkin henkilöitä. Tähän ei ole saatu selkeää ja yksikäsitteistä vastausta juristeiltakaan. Oletus on, että kyllä tässä käsitellään luonnollista henkilöä koskevaa tietoa, vaikka kyseinen henkilö toimiikin liiketoiminnallisessa roolissa. Eli turvallisempaa on lähteä siitä, että tietosuoja-asetus säätelee myös tätä toimintaa.

Mallipohjassa ”Seloste henkilötietojen käsittelytoimista” on kohta Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät. Minkä takia kohta on lisätty selosteeseen? Minkä takia on tietosuojan näkökulmasta tärkeää antaa tietoa ryhmistä?

Selosteeseen (liite 1-A) on yhdistetty sopimukselle pakollisiksi määrättyjä tietoja (tietosuoja-asetus 28,3 artikla) sekä artiklan kohdassa 30,2 käsittelijän selosteelta edellytettäviä tietoja.