Luettelo jäsenen TAL-laatulomakkeista

Tästä luettelosta voit nopeasti löytää etsimäsi TAL-laatulomakkeen. TAL-laatuohjeisiin voi tutustua jokaisen aihealueen kohdalla näillä sivuilla.

Sopiminen ja hinnoittelu 

Tarjouspyyntö tilitoimistopalveluista 
Tarjouspyyntö palkkahallinnon palveluista 
Toimeksiantosopimus KL2004 
Uppdragsavtal om bokföringstjänster KL2004 
Accounting services contract KL2004 
Ilmoitus hintojen muuttamisesta 
Huomautus maksun laiminlyönnistä ja ilmoitus palvelujen keskeyttämisestä 
Huomautus ja ilmoitus palvelujen keskeyttämisestä (esim aineistopuutos)
Huomautus ja ilmoitus palvelujen keskeyttämisestä (esim sopimusrikkomus) 
Purkamisilmoitus 
Ilmoitus toimeksiantosopimuksen yleisten sopimusehtojen muuttamisesta KL2004-ehdoiksi 

Asiakkaan perustiedot ja asiakkaan kanssa toimiminen 

Asiakkaan perustiedot 
Asiakaspalaute 
Aineiston luovutus 
Asiapapereiden luovutus 
Kansiorakenteen runko (pdf) 

Kirjanpitopalvelu 

Palveluna sähköinen taloushallinto 
Tilitoimisto yrityksen palveluorganisaationa 
Asiakasseurantalistat 
Osakeyhtiön negatiivisen oman pääoman arviointi kirjanpidon kuukausiraportin perusteella 
Osakeyhtiön negatiivinen oma pääoma tilinpäätöstilanteessa 
Kirjanpitoaineiston täydennyspyyntö 
Huomautus myöhästyneestä kirjanpitoaineistosta 
Yrityksen tilinpäätösmateriaali 
Lainojen ja vastuiden kysely 
Tilinpäätöksen toimenpidelista [OY] 
Tilinpäätöksen toimenpidelista [KY, AY, Tmi] 
Tilinpäätösneuvottelun muistio [OY] 
Tilinpäätösneuvottelun muistio [KY, AY, TMI] 
Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotuksen tarkistusmenettely -lomake 
Muistio rakentamispalvelun myynnin käännetty arvonlisäverovelvollisuus 
Liitetietomalli: asunto-osakeyhtiöt
Liitetietomalli: asunto-osakeyhtiö, ruotsi
Liitetietomalli: kirjanpitoasetus
Liitetietomalli: kirjanpitoasetus, ruotsi
Liitetietomalli: mikro-osakeyhtiöt (uusi lyhennetty)
Liitetietomalli: mikro-osakeyhtiöt (uusi lyhennetty), ruotsi
Liitetietomalli: pienet osakeyhtiöt
Liitetietomalli: pienet osakeyhtiöt, ruotsi
Liitetietomalli: pienet osakeyhtiöt, englanti
Liitetietomalli: toiminimet
Liitetietomalli: toiminimet, ruotsi
Liitetietomalli: henkilöyhtiöt
Liitetietomalli: henkilöyhtiöt, ruotsi
Tase-erittelyt: sääntöohje
Tase-erittelyt: tekninen ohje

Palkkahallinto 

Asiakkaan perustiedot 
Uuden palkansaajan tiedot 
Puuttuvat verokortit 
Aineiston täydennyspyyntö 
Tiedote koskien ylityöpalkkaa 
Tiedote ylityön enimmäismääristä 
Ilmoitus ylityörajojen täyttymisestä 
Matkakustannusten korvaukset 
Huomautus päivärahan ja kilometrikorvausten maksamiskäytännöstä 
Toinen huomautus matkakustannusten maksamiskäytännöistä 
Laskelmapohjat 
Täsmäytyslomakkeet 
Asiakastiedotemalli - Tulorekisteri muuttaa yrityksesi palkanlaskentaa

Tilitoimiston johtaminen ja henkilöstö 

Henkilöstön koulutuskortti 
Sopimus työntekijän koulutuskulujen takaisinperimisestä 
Suostumus sähköpostiviestien lukemiseen ja vaitiolositoumus 
Sähköpostiviestien lukusuostumuksen peruutus 
Salassapitosopimus 

Työkalut ja tietotekniikka 

Tilitoimiston järjestelmädokumentaatio 
Ohjelmistoluettelo 
Laitteistoluettelo 
Käyttäjäluettelo 
Tilitoimistohenkilön käyttäjäkohtaiset oikeudet 
Asiakkaan henkilöstön käyttäjäkohtaiset oikeudet 
Tietoturvan kartoitus tilitoimistossa 
Esimerkkejä kansiorakennemallin käytöstä