Asiakkaan tyytyväisyys tilitoimistoon - Kysy asiakkailtasi itse tai käytä liiton palvelua

Säännöllisesti toteutettu asiakastyytyväisyyskysely on helppo tapa syventää asiakassuhdetta ja parantaa asiakkaan mielikuvaa tilitoimistosta. Liitto on laatinut jäsenten tueksi kysymyssarjan asiakastyytyväisyyden selvittämiseen. Liitolla on usean vuoden kokemus kyselyjen toteuttamisesta. Voit hyödyntää kysymykset haluamallasi tavalla. Toteutamme kyselyn halutessasi myös puolestasi.

Asiakastyytyväisyystutkimus välittää viestin asiakaslähtöisestä toimintavasta

Asiakas arvostaa sitä, että hänen mielipiteelleen annetaan arvoa. Asiakaskyselyllä on mahdollista saada konkreettisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja siten kilpailukykyisemmäksi. Avopalautekysymyksistä saadaan erityisen arvokasta tietoa, kun asiakkaalle annetaan mahdollisuus vapaasti kertoa omista kokemuksistaan, tarpeistaan ja toiveistaan. Kyselyllä on mahdollista selvittää, mitä asiakas oikeasti odottaa tilitoimistolta. Tärkeää on myös suunnitella ja toteuttaa tulosten hyödyntäminen siten, että asiakkaat voivat todeta heidän mielipiteillään olleen merkitystä.

Kysely on hyödyllinen johtamisen ja kehittämisen väline tilitoimistoissa, ja sen  avulla on mahdollista saada tietoon oman toiminnan heikkoudet ja vahvuudet. Erityisesti säännöllisesti toteutetulla mittaamisesta on hyötyä. Kyselyillä on myös sisäinen ohjausvaikutus. Kun kaikki työntekijät tiedostavat, että asiakkailla on säännöllisesti mahdollisuus antaa palautetta kyselyssä, on sillä myönteinen vaikutus asiakaspalveluasenteisiin.

Mitä ja miten kysyä?

Taloushallintoliitto on pitkällä kyselyjen laatimiskokemuksellaan koonnut jäsenilleen sarjan kysymyksiä, joita he voivat hyödyntää kyselyissään. Kirjautuneet jäsenet saavat kysymykset tämän sivun alaosasta.

Toteutamme halutessanne kyselyn puolestanne. Käytämme liiton koostamaa kysymyssarjaa ja tilitoimiston on mahdollisuus lisätä yksi oma kysymys kyselyyn. Tuloksena tilitoimistot saavat käyttöönsä vastausdatan. Tutkimusdatan kartuttua alamme toimittaa myös anonyymiä vertailutietoa.

Jäsenhinta: 260 euroa+alv/kysely + 100 euroa+alv/toimipaikkakohtainen lisäkysely samaan aikaan
Hinta muille: 780 euroa+alv/kysely + 250 euroa+alv/toimipaikkakohtainen lisäkysely samaan aikaan

Näin toimit ostaessasi kyselyn:

1. Ota yhteyttä Eeva Lyytiseen eeva.lyytinen [at] taloushallintoliitto.fi
2. Sovimme yksityiskohdista ja aikataulusta ja halutessanne omasta lisäkysymyksestä.
3. Teet päätöksen ostamisesta

A vaihtoehto

4. Saat linkin kyselyyn jaettavaksi asiakkaille sekä ehdotuksen saatteeksi ja muistutuskirjeeksi.
5. Kutsu asiakkaat sähköpostilla vastaamaan kyselyyn
6. Lähetä muistutus noin seitsemän päivän kuluttua ensimmäisestä viestistä

B vaihtoehto

4. Toimitat asiakkaiden sähköpostiosoitteet liittoon (emme käytä muihin tarkoituksiin)
5. Kutsumme asiakkaat sähköpostilla vastaamaan kyselyyn
6. Lähetämme muistutuksen noin seitsemän päivän kuluttua ensimmäisestä viestistä niille, jotka eivät ole vastanneet

7. Sovittuna päivänä (n 10 päivää) toimitamme vastausdatan käyttöönne. 

Kun kysely on tehty yli 10 tilitoimiston kanssa ja vastauksia on yhteensä yli 1000 toimitamme kaikille osallistuneille vertailutiedot yhteisistä kysymyksistä.