Alan Yleiset sopimusehdot TAL2018

Yleiset sopimusehdot TAL2018 voi halutessaan liittää oman sopimuksen liitteeksi. Mikäli ehtotekstejä muutetaan ovat ne muutettuina käyttäjän omat ehdot, eivät enää Taloushallintoliiton alalle luomat yleiset sopimusehdot niihin liittyvine oikeudellisine vaikutuksineen.

Taloushallintoliiton laatimat Alan yleiset sopimusehdot on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.