Tilitoimistotarkastus

Liiton tarkastustoiminnan tarkoituksena on varmistaa liiton sääntöjen mukaisesti jäsenvaatimusten täyttyminen.  Liiton tarkastustoimintaa ohjeistaa Hyvä tilitoimistotarkastustapa.

Liiton tarkastustoiminnan tarkoituksena on varmistaa, että tilitoimistolla on hyvät edellytykset toimeksiantojen hoitamiseen ja että se noudattaa taloushallintopalvelualan hyvää tapaa.

Kaikki liiton jäsentoimistot tarkastetaan säännöllisesti, viiden vuoden välein. Jäsentilitoimiston tulee noudattaa taloushallintopalvelualan hyvää tapaa.

Liitossa toimii tarkastuslautakunta, joka organisoi tarkastukset sekä ohjaa ja kehittää jatkuvasti tarkastusten sisältöä. Liiton tarkastajat ovat kokeneita, hyvän tilitoimistotuntemuksen omaavia henkilöitä. Tarkastajat toimivat eri puolilta Suomea, mutta tarkastuskohde ei koskaan ole omalla paikkakunnalla.

Tarkastus sisältää johdon haastattelun, henkilöstön haastattelut sekä asiakastoimeksiantojen tarkastukset hyvän tilitoimistotarkastustavan mukaisessa laajuudessa. Tarkastaja toimittaa tarkastusraportin tarkastuslautakunnalle, joka käsittelee raportin ja antaa tarkastetulle tilitoimistolle palautteen tarkastuksesta. Tarkastustoiminta on merkittävä osa liiton toimintaa.

Auktorisointi uusitaan jäsenraportoinnin perusteella

Osana liiton jäsentarkastusta ja auktorisoinnin uusimista on myös jäsenen määrävälein tapahtuva raportointi liitolle taloushallintopalvelualan hyvän tavan noudattamisesta tilitoimistotoiminnassa. Jäsenraportointi on kahden vuoden välein. Tilitoimiston jäsenraportin tietoja hyödynnetään tilitoimistotarkastuksessa.

Jäsenenä olevan tilitoimistotarkastus

Kun tilitoimistotarkastuksesta ilmoitetaan jäsentilitoimistolle samalla kerrotaan tarkastuksen mahdollinen painopistealue ja valitusta tarkastajasta. Tarkastaja sopii tarkastusajankohdan tarkastettavan kanssa. Tarkastus kestää enintään yhden päivän.