TAL-STA1 – Eettinen ohjeistus

Taloushallinnon asiantuntijapalveluita tarjoava

  1. noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä ja alan hyvää tapaa. 
  2. toimii asiakassuhteessaan vastuullisesti ja asiakkaan etu huomioiden. 
  3. on taloudellisesti ja muutoinkin toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. 
  4. toimii suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti, huolellisesti ja ammattitaitoisesti. 
  5. omalla toiminnallaan edistää alan arvostusta. 
  6. osaltaan ylläpitää ja vahvistaa hyviä kollegiaalisia suhteita. 
  7. hoitaa suhde- ja tiedotustoimintansa luottamusta herättävällä tavalla. 
  8. huolehtii omasta ja työnantajana toimiessaan henkilöstönsä ammatillisesta kehittymisestä ja työhyvinvoinnista.

Lisäksi Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsentoimiston

  • tulee täyttää Suomen Taloushallintoliitto ry:n sääntöjen mukaiset jäsenedellytykset 
  • tiedotustoiminnan on oltava luottamusta herättävää ja siitä on käytävä ilmi jäsenyys Taloushallintoliitossa.