Määritelmät

Alihankkija

Alihankkijalla tarkoitetaan tässä toimialastandardissa kolmatta osapuolta, jolta hankitaan palveluja asiakkaan toimeksiannon suorittamiseksi.

Asiakas

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä toimialastandardissa oikeus- tai luonnollista henkilöä, jonka kanssa taloushallinnon palveluyritys on solminut tai aikoo solmia toimeksiantosopimuksen tai on ollut toimeksiantosuhteessa.

Auktorisoitu toimisto

Auktorisoitu toimisto on Taloushallintoliiton jäseneksi hyväksytty taloushallinto- ja tilitoimistopalveluja tarjoava yritys, joka on sitoutunut noudattamaan liiton sääntöjä ja hyvää tilitoimistotapaa.

Erityisasiantuntija

Erityisasiantuntijalla tarkoitetaan tässä toimialastandardissa henkilöä tai yritystä, jolla on erityistä pätevyyttä, osaamista ja kokemusta nimenomaiselta alueelta.

Kirjanpitopalvelu

Kirjanpitopalvelulla tässä toimialastandardissa tarkoitetaan tilikaudenaikaista kirjanpitoa, tilinpäätöksen toteuttamista ja muita määräyksenmukaisia niihin olennaisesti liittyviä tai niistä johtuvia asioita, esimerkiksi viranomaisilmoituksia.

Palkanlaskentapalvelu

Palkanlaskentapalvelulla tässä toimialastandardissa tarkoitetaan palkanlaskentaa ja siihen liittyviä kuukausittain ja vuosittain tehtäviä säännöllisiä lakisääteisiä sidosryhmäilmoituksia ei kuitenkaan henkilöstöhallinnon palveluja.

Palkkahallintopalvelu

Palkkahallintopalvelulla tässä standardissa tarkoitetaan palkanlaskentapalveluja ja siihen olennaisesti liittyviä palkanlaskennan lisäpalveluita, kuten erilaiset hakemukset, ilmoitukset ja laskelmat.

Taloushallinnon palveluyritys

Taloushallinnon palveluyrityksellä tässä toimialastandardissa tarkoitetaan kaikkia taloushallinnon tai palkkahallinnon ulkoistus- ja asiantuntijapalveluja, päätoimialana tai itsenäisenä toimialana, tarjoavia yrityksiä.