Toimialastandardi TAL-STA

Ohjeistus Hyvän tilitoimistotavan noudattamiseen

Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL-STA on tarkoitettu taloushallinnon palveluyrityksille ja muille taloushallinnon asiantuntijapalveluita tarjoaville toimijoille avuksi alan hyvän tavan noudattamiseen.

Toimialastandardi asettaa taloushallinnon palveluyrityksen toiminnalle laadullisen vaatimustason, jota noudattamalla taloushallinnon palveluyritys voi tuottaa laadukasta palvelua ja oikeaa tietoa asiakkaalle ja viranomaisille, sekä muille sidosryhmille.

Kaikkia tilanteita kattavaa toimialastandardia ei ole mahdollista laatia. Toimialastandardin käyttäjän on otettava huomioon, että taloushallinnon palvelut muuttuvat ja saavat uusia muotoja, esimerkiksi teknisten innovaatioiden, kehittyvän lainsäädännön ja markkinoihin sopeutumisen seurauksena. Näistä johtuen voi jokin toinen toimintapa olla perusteltu ja hyväksyttävä, kunhan käytetty toimintatapa tai työmenetelmä vastaa toimialastandardin tarkoitusta.

TAL-STA1-3 on hyväksytty Taloushallintoliiton jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011 ja TAL-STA4 kevätkokouksessa 3.6.2013.